Den Grønne Kulturarv – ny bog om kulturarvslandskaber

Hvordan bevarer og udvikler vi vores haver, parker, grønne byer og kulturarvslandskaber – den grønne kulturarv? Og hvorfor behandler vi dem på vidt forskellige præmisser, når de i virkeligheden har mange fælles udfordringer fx klimaforandringer?

Professor i Landskabsarkitektur ved Københavns Universitet Ellen Braae giver i en ny bog et teoretisk, historisk og forvaltningsmæssigt overblik over den grønne kulturarv, som typisk falder mellem de to stole, vi benævner kulturarv og naturarv.

”Hvad er ’grøn kulturarv’? Og hvad skal vi med den? De spørgsmål er ledende for denne udgivelse, der retter sig mod kulturarvsinteresserede i bestræbelserne på at forholde praksis og teori – hverdag og begrebsverden – til hinanden. Bogen henvender sig således både til praktikere og teoretikere, til de kommunale kulturarvsforvaltere i kommunerne og på museerne, som i dag varetager hele dette område, og til studerende, undervisere og forskere med interesse for kulturarv – her særligt ‘den grønne’.”

(Braae, E. M. (2019). Den Grønne Kulturarv, s. 11)

Bogen kan frit downloades på KU’s hjemmeside.