Erfanetværksmøde i Roskilde: Hvordan passer vi på vores bytræer når der graves og bygges alle vegne?

Gå direkte til tilmelding

Nåede du ikke med i Aarhus til Park og Naturforvalternes arrangement “Hvordan passer vi på vores bytræer”? Så er chancen der igen. Denne gang mødes vi i Roskilde fredag d. 23. feb. 2024. Emnet er det samme, men denne gang er det Roskilde Kommune og Rudersdal Kommune som fortæller hvordan de passer på deres træer.
Det gælder både i planprocessen med bl.a. lokalplaner, men især også når der graves alle vegne og kommunen skal give byggetilladelser og gravetilladelser.

Formålet med mødet er at vi skal dele ud af vores viden og lærer af hinandens erfaringer.
Alle forvaltere af træer står overfor udfordringen med graveaktører som graver for tæt på rødder, bygherrer som bygger for tæt på vores træer uden ordentlig beskyttelse eller selvtægtssager fra private. Vi som forvaltere af bytræer kan få meget glæde af at høre hvordan vi hver især arbejder med problemstillingen, både i forhold til at planlægge bedre med de øvrige aktører så vi undgår skader, men også hvordan vi får erstatning hvis først skaden er sket.
Derfor kan det også være en fordel at tage en kollega med, som netop giver gravetilladelser eller den kollega som udarbejder lokalplaner med bevaringsværdige træer. På den måde kan vi sammen få en forståelse for hvordan vi passer bedst på træerne.

Program:

09.30 – 10.00 Ankomst – kaffe og uformel snak.

10.00 – 10.30 Sådan arbejder Roskilde Kommune med beskyttelse af træer – i planprocessen og når der graves alle steder v/Parkforvalter Klaus Thomsen og urban landskabsingeniør Claudia Oddone
1

0.30 – 11.00 Sådan arbejder Rudersdal kommune med beskyttelse af træer – udgangspunktet er strategien ‘smukke grønne veje’ v/ Landskabsarkitekt Karsten Kristensen og tilsynsførende Ole Wedel.

11.00 – 12.00 Erstatning af træer, hvordan prissætter man og får krævet pengene ind v/Roskilde Kommune
12.00 – 13:00 Afslutning med frokost og plads til netværkssnak

Tid og sted
Fredag d. 23.2 -2024
Kl. 10.00-13.00 -Bemærk kaffe fra 9.30

Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde.

Besøgende er tættere på indgang ved af benytte Gormsvej.

Der er p pladser begge steder.
P billet udleveres ved indgang på kortet.
Der kan være begrænset p pladser.

Alle er velkomne!
Medlemmer af foreningen deltager gratis og kan tage en ekstra deltager gratis med, f.eks. en kollega i vej- eller planafdelingen så man sammen kan dele viden. Ellers er deltagergebyr 500 kr.

Gennemføres ved minimum 20 deltagere.

Kørsel og p-forhold
Der er begrænsede parkeringspladser ved Rådhuset, så hop gerne sammen flere i bilen (vi hjælper med at arrangere samkørsel) eller hop på toget. Stationen ligger ikke langt derfra.

Gå til tilmelding her