Erfatur til Søndervold i Kanalbyen i Fredericia

Solen skinner og insekterne summer i de blomsterrige og ”vilde” bede ved mødestedet i Kanalbyen. Landskabsarkitekt Thomas Vejsnæs står klar til at modtage de park- og naturforvaltere som kunne finde tid i kalenderen en mandag formiddag. Turen er gået til den nye bypark Søndervold i Kanalbyen og emnet er de ideer der har været til plantevalg, anlæg mm. samt erfaringerne i forhold til driften.

Af skov- og landskabsingeniør Benedicte Isabella Dyekjær, Park- og Naturforvalternes bestyrelse

Ideen med turen er, at lære om alle de erfaringer Thomas har gjort sig i forhold til parken, få ny inspiration og til at deltagerne kan udveksle erfaringer. Snakken går også på liv og løs, og vi kan alle genkende de problemstillinger som er opstået i forbindelse med anlæg af parken.

Parkens udgangspunkt
Udgangspunktet for parken har været at skabe et godt sted for alle levende væsener. Det er sådan SLA, der står bag projekteringen, arbejder med deres grønne projekter. Det betyder, at der både bliver tænkt i bynatur, brugeroplevelser og naboer. Plantevalget bygger på en tanke om at skabe stor diversitet og oplevelser fra starten.

Der er plantet 350 store træer og 2500 små træer og buske. Budgettet for planteindkøb og plantning har været på 1.2 mio. kr. for hele projektet. Parken er 30 m i bredden og 300 m lang, dvs. 9000 m2. Man fornemmer ikke at parken er så smal, da anlægget i dag flyder sammen med grønne omgivelser ud mod vandet. Planen er dog, at der på et tidspunkt også skal bebygges ud mod havet, så parken bliver det grønne rum mellem bebyggelserne.

Valg af planter
En af parkens begrænsninger har været at der er forurenet jord i området. Så derfor har man ikke måtte plante spiselige planter. Det har selv sagt sat en stor begrænsning på valg af planter. Udgangspunktet for valg af planter har været den lokale biologi. Men trods et stort forarbejde i valg af planter, er der alligevel mange, af især de store træer, som er gået ud. Tørken i 2023 tilskrives en del af skylden, men måske vi også bare må erkende, at det er svært at få de rigtig store træer i gang, selvom der sidder en eller to vandingsposer på. Thomas er derfor også begyndt at eksperimentere med at beskære de store træer rimeligt kraftigt efter plantning. Ved at reducere kronen, så rod top- forholdet bedre passer sammen, håber Thomas at få bedre gang i væksten. Nogle af de store døde træer får lov at blive liggende som dødt ved, men mange udskiftet til efteråret.

Imellem træerne er plantet en del buske, og så er der plantet danske hjemmehørende stauder ud og suppleret med en flerårig staudeblanding. Her i august ligger man især mærke til kællingetanden som har fået godt fat, og giver parken et meget frodigt udtryk.

En af de klassiske problemstillinger som parken står over for, er overleveringen til den kommunale drift. Det bliver spændende at følge, og det kunne være interessant at kommer igen om 5 år, og tale med driftspersonalet hvordan parken udvikler sig og hvordan den bliver driftet. For en ting er hvad den projekterende landskabsarkitekt har tænkt, en anden ting er hvad gartnerne og driftsbudgettet har mulighed for. Deltagerne på dagen var enige om, at det kræver nogle erfarne folk som har en faglig indsigt der skal styre driften. SLA lægger nemlig op til at driften også skal tilpasses den naturlige udvikling parken har, hvilken jo også giver rigtig god mening, når vi taler om park som ikke kun skal have et fast æstetisk udtryk men som også skal fremme naturindholdet.

Du kan læse meget mere om parken og Kanalbyen på https://kanalbyen.dk/oplev-kanalbyen/sondervold/