Formandens beretning for 2021 – 22

PARK- OG NATURFORVALTERNE

24.8 2022

FORMANDENS BERETNING for 2021-22

Til generalforsamlingen september 2022

Af formand Jon Pape, Park- og Naturforvalterne, pensioneret vicedirektør

‘Verdenssituationen’

Det forløbne år har medført en god portion alvor. Klimaforandringerne ser ud til at ramme hårdt flere steder i verden. Nyhedsmedier flyder over med historier om oversvømmelser, skovbrande og udtørrede floder og meget mere. I Danmark er alvoren måske ikke så nærværende, men i mere hårdtramte egne taler man om vand- og fødevaremangel. Krigen i Ukraine – dens direkte menneskelige lidelser ufortalte — forstærker problemerne og synes at give os nye bekymringer med inflation, energimangel og meget mere.

På den positive side ser det ud til, at alvoren omkring klimaforandringerne giver et positivt skub i retning af større velvilje mod at skabe større biodiversitet og alt det positive, som det grønne generelt bidrager med for mennesker, planter, dyr og for klimaet. Der er varslet ændringer i Planloven – ændringer, som kan stille styrke park- og naturforvaltningen på sigt. Men et efterårsvalg kan godt udsætte det. Vi må se hvad der sker, og om udviklingen i fremtiden vil betyde bedre eller dårligere vilkår for arbejdet som park- og naturforvalter.

På den positive side ser det ud til, at alvoren omkring klimaforandringerne giver et positivt skub i retning af større velvilje mod at skabe større biodiversitet og alt det positive, som det grønne generelt bidrager med for mennesker, planter, dyr og for klimaet.

Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune kulminerer i efteråret 2022, hvor kommunen med ‘det mest fantastiske biodiversitetsprojekt kåres i slutningen 2022 til Danmarks vildeste kommune’. Det initiativ har styrket udviklingen af biodiversitetsarbejdet og alle kommuner har meldt sig ind i konkurrencen og det er i høj grad foreningens medlemmer, som trækker læsset og knokler for at få deres kommune med i front.

 Danske Parkdage

I 2021 blev Danske Parkdage afviklet med Fåborg-Midtfyn Kommune som vært den 15., 16. og 17. september. Der var i alt 110 deltagere. Det blev et meget vellykket arrangement som med temaet ‘Sammen om det grønne’ satte fokus på, hvordan natur, grønne områder og byudvikling kan gå op i en højere enhed. Det var meget tydeligt, at værtskommunen evner at arbejde på tværs af fag og forvaltninger for at styrke det grønne og det grønnes rolle i en række andre af kommunens indsatser.

I 2022 holdes parkdagene den 7.-9. september i Lolland Kommune, hvor overskriften er ‘Vildskab, natur og biodiversitet i landskabet, byerne og driften’. I skrivende stund er vi 150 deltagere. En arbejdsgruppe bestående af Helle Kjørup Nielsen og Bent Hansen – begge Lolland Kommune og Benedicte Dyekjær, Christine Nuppenau, Michael Nørgaard og Jon Pape – alle Park- og Naturforvalterne har planlagt dagene. Det er et super spændende program, og værtskommunen har lagt stor energi og faglighed i programmet.

 Vintermødet 2022

Vintermødet blev afholdt i Ingeniørforeningens hus den 15. marts 2022 og havde titlen: Natur i byen – nyskabelse eller fatamorgana ? – Æstetik, effekt og udfordringer i driften. Der var 65 deltagere. Vintermødet kunne ses som en slags ‘opvarmning’ til parkdagene senere på året, temaerne var overlappende. Der var stor diskussionslyst på mødet, og ingen tvivl om, at emnerne og indlægsholderne var aktuelle og engagerende.

 Den grønne stafet

I løbet af 2022 har Den grønne stafet – tænkt som en slags blog fra medlemmerne med de emner, som de selv finder aktuelle i deres arbejdssituation – ikke været så aktivt som bestyrelsen gerne have set. Benedicte Dyekjær har påtaget sig at søge at genoplive aktiviteten.

 Økonomien

Foreningens økonomi er god og foreningen er godt polstret. Vi har noget at stå imod med til dårlige tider. Økonomien giver mulighed for, at iværksætte og støtte aktiviteter som foreningen vil investere penge i. Der kan fx nævnes flere lokale arrangementer, seminarer, et digitalt medlemskartotek, en forbedret hjemmeside eller andet.

Foreningens økonomi er god og foreningen er godt polstret. Vi har noget at stå imod med til dårlige tider. Økonomien giver mulighed for, at iværksætte og støtte aktiviteter som foreningen vil investere penge i. Der kan fx nævnes flere lokale arrangementer, seminarer, et digitalt medlemskartotek, en forbedret hjemmeside eller andet.

 Foreningens liv

Det har været et vigtigt mål for mig som formand at få engageret bestyrelsen endnu stærkere i foreningens arbejde. Det synes jeg lykkes rigtig godt. Der er flere bestyrelsesmedlemmer, som har påtaget sig opgaver og som indgår i arbejdsgrupper, fx til planlægning af Danske Parkdage, Dansk Landskabspris, Green Cities m.m. Det er vigtigt at dette fortsætter fremadrettet, da det klart styrker kvaliteten og mængden af foreningens arbejde. Hans-Ove Pedersen fortsætter utrætteligt arbejdet med at holde styr på medlemmerne, hverve nye medlemmer m.m.

 Samarbejdet med andre grønne organisationer

Park- og Naturforvalterne har arbejdet aktivt på en række samarbejder:

  • Green Cities eller mere korrekt ”More Green Cities for Europe” er en EU-kampagne er en forsættelse af ´Green Cities for a Sustainable Europe`, der i 2018 blev igangsat af den europæiske sammenslutning af planteskoler, ENA (European Nurserystock Association). I den nye kampagne, der kører til udgangen af 2023, deltager 13 EU-lande. Bag den danske del af kampagnen står et partnerskab af fem grønne brancheorganisationer: Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Danske Planteskoler, Landskabsrådet og Park- og Naturforvalterne. Jon Pape har været foreningens repræsentant i styregruppen til og med maj 2022, hvorefter Kristel Helene Jelstrup tog over.
  • Dansk Landskabspris uddeles af Danske Landskabsarkitekter, Park- og Naturforvalterne og Danske Arkitektvirksomheder i samarbejde. Målet er at hædre værker eller personer, hvis projekter tjener som inspiration for den overordnede udvikling af landskabsfaget. Prisen uddeles hvert andet år – næste gang i 2023. Jon Pape har siddet i styregruppen, og Steen Himmer har været medlem af juryen.
  • Den grønne tænketank var et samarbejde med bl.a. Danske Anlægsgartnere og har tidligere arbejdet med en række mere strategiske spørgsmål. Kirsten Høi og Jon Pape har i foråret 2022 holdt møde med Danske Anlægsgartnere om at genoplive samarbejdet, fx omkring skrivning af nogle standarder for drift af bynatur.
  • Staudegruppen har ikke haft aktiviteter i 2022.

NGSA

Nordic Green Space Award (NGSA) har i flere år været inaktiv, og det er også tydeligt at vores nordiske søsterforeninger heller ikke har været aktive på denne front. Derfor har bestyrelsen foreslået, at der ikke længere afsættes penge til NGSA i foreningens budget. Måske genoplives ideen igen, eller måske er der brug for at foreningen selv står for en slags præmieringsindsats for at synliggøre medlemmernes arbejde med at skabe, forvalte og drifte parker og naturområder.