Forslag til Fremtidens Planlov

FREMTIDENS PLANLOV: Park & Naturforvalterne indsender i samarbejde med Danske Landskabsarkitekter høringssvar til fremtidens planlov.

Park & Naturforvalterne har i samarbejde med Danske Landskabsarkitekter udarbejdet et høringssvar til evalueringen af planloven, der blandt andet ligger vægt på behovet for grøn norm i byerne, sammenhængende landskabsplanlægning og ikke mindst indarbejdning af FN’s verdensmål i planlovgivningen.

Vi har brug for et styringsværktøj til de grønne kvadratmeter i byerne […]. Det er nødvendigt at etablere en grøn norm, der sikrer plads til det grønne og til biodiversiteten, og som kan skabe balance mellem det byggede miljø og det groede miljø.

(Kirsten Lund Andersen og Susanne Renée Grunkin)

Læs hele høringssvaret her