Ved Park- og Naturforvalternes generalforsamling 2016 blev vedtaget, at foreningen fra 1. januar 2017 arbejder med et enhedskontingent på 2000 kr. og 500 kr for pensionerede medlemmer. Idag er basiskontingentet 1800 kr og pensionister betaler 285 kr. Det er således en lille stigning. Enhedskontingentet betyder dog, at rabatten ved flere medlemmer fra samme kommune bortfalder, hvilket betyder en stigning for kommuner med flere medlemmer. Rabatten har været “for god”/har givet underskud og ordningen har også været  administrativ besværlig.  Ved deltagelse i Vintermøde og Danske Parkdage er kontingentet mere end tjent ind igen. Der er lavet et konservativt budget for 2017, idet man må forvente en nedgang i medlemstallet.

Genvalg til formand Kirsten Lund Andersen og bestyrelsesmedlemmerne Mette Esbjerg Jørgensen (næstfmd.) og Hans Ove Pedersen. Peter Kierkegaard, der tidligere har siddet i bestyrelsen, er nyvalgt som suppleant. Også genvalg til Christina Kastrup Madsen som suppleant.

Beretning 2015-2016

Læs referat fra generalforsamlingen 2016

Årsrapport for 2015, regnskab

Park- og Naturforvalterne – budget 2017