Genvalg til bestyrelsen

3o medlemmer af Park- og naturforvalterne var mødt frem til generalforsamlingen d. 6. september i Aarhus og de kunne bl.a. høre om:

Alle 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på valg blev genvalgt uden modkandidater.
Økonomien er i fremdrift og der var en forbedring i 2016-regnskabet ifht. budgettet.
Det kollektive abbonnement på fagbladet Teknik og Miljø ophøre pr. 1.1. 2018, da der er varslet en prisstigning og bladet kun i en vis udstrækning spejler medlemmernes interesser. Der reserveres et beløb til kommunikation i stedet og lave en mindre besparelse.
Afholdelse af fyraftensmøder blev drøftet med opfordring om, at man afholder lidt længere møder, så det giver mening at rejse til arrangementet.
Læs referatet herunder

Referat – Park- og Naturforvalternes generalforsamling 2017

PDF-udgave af indkaldelse til generalforsamling

Beretning 2016-2017 Park- og Naturforvalterne

Årsregnskab 2016 – Park- og Naturforvalterne

Budgetforslag 2018 – Park- og Naturforvalterne