Generalforsamling d. 7.9. i Frederikshavn

Formanden, to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter er på valg. Desuden udtræder Tine Meide Kierkegaard af bestyrelsen midt i den to-årige valgperiode, så der skal ligeledes vælges et bestyrelsesmedlem for et år.

Forslag til generalforsamlingen kan sendes til formanden senest 1.7.