Park- og Naturforvalternes generalforsamling afholde i september måned i sammenhæng med Danske Parkdage.