Græsslåning med omtanke i Furesø kommune

Fokus på biodiversitet og mere natur fylder meget i Furesø Kommune. For over 10 år siden besluttede Driftsafdelingen i Furesø Kommune at omlægge den traditionelle græsslåning til en mere ekstensiv slåning, der hvor det gav mening. Dvs. på arealer som ikke skulle bruges til at opholde sig på som f.eks. langs vejene, i midterrabatter, på store græsflader langs stisystemer og boligområder.

Formålet var at øge biodiversitetsindholdet på arealerne og for at spare unødig brug af ressourcer væk. Hvorfor slå et areal 25 gang, hvis det er ok, kun at slå det to gange?

Resultatet har været højt græs med en rig variation af arter og summen af forskellige insekter. Stort set alle græsrabatter i kommunen bliver nu plejet med fokus på mere biodiversitet.

 

I år er der udkommet en ny rapport Forvaltning af vejrabatter og byens grønne græsflader’ som samler viden om, hvordan kommunen drifter græsfladerne i dag, hvilke hensyn og overvejelser der ligger bag, og hvordan der kan videreudvikles på de allerede gode tendenser, der er i Furesø Kommune.

Læs mere om de vilde naturtiltag i Furesø kommune.   Læs rapporten her