Gratis webinar: Afbrænding som naturplejemetode

Gratis webinar for medlemmer af Park- og Naturforvalterne d. 9. februar kl. 10:00 til 11:00

Med Anders Michaelsen, Natur360 og biodiversitetsekspert Jens Galby, Lynby-Taarbæk Kommune

Mødet afholdes i TEAMS. Deltagelse er gratis for medlemmer af Park- og Naturforvalterne. Tilmeld dig via dette link.

Afbrænding anvendes i stigende grad i naturplejen som supplement til eller som afløsning af græsning og andre plejemetoder. Ild anvendes til at forynge plantevæksten og skabe dynamik og hæmme tilgroning med vedplanter og grove vækster.

Projekterne med afbrænding foregår primært på græsdominerede arealer. Formålet med afbrændingerne er alt overvejende at give bedre plads til blomstrende urter, og dermed øge mængden af fødekilder og levesteder for bl.a. insektlivet (en del insekter er ret “kræsne” i forhold til hvilke planter de vil spise og lægge æg på).

Mødet afholdes i TEAMS. Deltagelse er gratis for medlemmer af Park- og Naturforvalterne. Tilmeld dig via dette link.

PS DU FÅR EN KVITTERING FRA TEAMS I DIN INDBAKKE, MEN PÅ SKÆRMEN ER BESKEDEN AT DIN TILMELDING ER ANNULERET: DET ER EN MICROSOFTFEJL SOM VI IKKE KAN GØRE NOGET VED.