Her kan du finde de præsentationer vi pt har til rådighed. Nye tilføjes, når vi har dem til rådighed.

Tænk på nye måder – innovativ klimatilpasning med borgere
Ved lektor Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet

“Borgeren i centrum” møder den faglige selvforståelse!
Ved stadsgartner Kirsten Lund Andersen, fmd. for Park- og Naturforvalterne

Samskabelse og grøn faglighed i Frederikshavn
Ved kommunaldirektør Mikael Jentsch

Landskaber er in – men landet er yt!
Ved landskabsarkitekt Hanne Bat Finke, SDU, formand Akademiraadets landskabsudvalg

Postersession – studerende fra IGN

Den store fortælling om naturen og det grønne
Ved PhD, cand. scient., adjunkt Natalie Gulsrud, IGN

Økosystemtjenester – hvad er det og hvordan kan vi bruge begrebet ?
Ved adjunkt cand. scient. Anton Stahl Olafsson, IGN

Hvad betyder klimaforandringerne for træartsvalg
i byen og landskabet?
Ved professor Erik Dahl Kjær, IGN, Københavns Universitet