Grønne Karriereveje – nyt online vejledningsværktøj

Danmark mangler faglærte! Allerede om fem år vil der mangle 72.000 faglærte, viser seneste undersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra december 2019. Derfor har partnerne bag ”Det Grønne Partnerskab” søsat initiativet Grønne Karriereveje, som skal hjælpe landets unge til at vælge en af de mange spændende karrierer i den grønne branche. Her vil de unge bl.a. få mulighed for arbejde med deres krop i solskinnet og få direkte indflydelse på kampen for at klimasikre vores byer og skabe mere bæredygtige lokalområder. Konkret har Det Grønne Partnerskab udviklet et nyt og let tilgængeligt værktøj, som skal informere og vejlede unge om mulighederne for uddannelse indenfor de grønne fag. Her kan man stifte bekendtskab med uddannelserne ”Anlægsgartner”, ”Landskabsarkitekt”, ”Greenkeeper”, ”Groundsman”, ”Jordbrugsteknolog” og ”Urban landskabsingeniør”.

Hjemmesiden giver samtidig overblik over alle forgreningerne af veje til efter- og videreuddannelse. For der er mange muligheder i det grønne, også for at videreuddanne sig, efter man er blevet faglært, forklarer uddannelseskonsulent i Danske Anlægsgartnere, Julie Thostrup Vesterlyng:

”Der er brug for at få synliggjort, at en erhvervsuddannelse er starten og ikke slutningen på et karrierevalg. Når mor og far hjælper de unge med at vælge en uddannelse, tror de tit, at det er endestationen og at der ikke er mere at stille op, når man eksempelvis er blevet anlægsgartner. Men der er en hel vifte af muligheder, som ”Grønne Karriereveje” kæder sammen og skaber et overblik over. Man kan jo sagtens gå videre som landskabsarkitekt eller urban landskabsingeniør eller endda starte sit eget firma,” siger hun.

Det nye website er bygget op omkring unge mennesker, der allerede har deres dagligdag i grønne fag, for dermed at sætte ansigter på branchen, som andre unge kan spejle sig i. Det nye vejledningsværktøj er desuden bygget op omkring en række studievejledende spørgsmål, som skal guide den unge til – på tværs af alle uddannelsesniveauer – at få kendskab til grønne uddannelser og brancher, hvor det både vil være muligt at få praktikplads og ansættelse bagefter. Alt dette med afsæt i den enkelte unges interesseområder og præferencer.

Hos Danske Anlægsgartnere er direktør Michael Petersen begejstret for det nye tiltag og især over bredden i de mange partnere bag initiativet.

”Det er uhørt vigtigt, at vi i samarbejde med nærmest alle toneangivende organisationer og uddannelsesinstitutioner i branchen har skabt et helt nyt værktøj, som kan få de unge til at vælge den direkte vej til et arbejdsliv i det fri, som fokuserer på at skabe en mere bæredygtig verden. Det er væsentligt, for en grøn karrierevej giver de unge chancen for til at påvirke klimaet og fremtidens byer fra første dag, som alternativ til at f.eks. vælge at bruge tre år på at få almindelig studentereksamen,” pointerer han.

Også Søren Himmelstrup, som er uddannelseschef for de grønne uddannelser ved Sandmoseskolen i Jammerbugt Kommune, og leder af det Grønne Sekretariat under Det Grønne Partnerskab, er glad for, at det er lykkedes at skabe et samlet overblikket over de grønne fags mange nuancer og jobmuligheder.

”Nu håber vi, at websitet vil blive brugt flittigt, og at det vil give endnu flere unge lyst til at vælge en erhvervsuddannelse. Det kan bruges af professionelle UU-vejledere og karrierevejledere, men vi ved jo, at forældrene spiller en stor rolle i de unges uddannelsesvalg, så vi har også tænkt på mor og far i udformningen af budskaber og information,” siger han.

Vejledningsværktøjet med de mange grønne muligheder finder man på: www.grønnekarriereveje.dk

DET GRØNNE PARTNERSKAB

Det Grønne Partnerskab består af en række anlægsgartnervirksomheder, landskabsarkitektvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner, Danske Anlægsgartnere, Dansk Golf Union, 3F.
Partnerskabet blev etableret i 2018 og samler for første gang hele den grønne branche og samtlige grønne uddannelser i et partnerskab med fælles målsætninger. Det er en kerneopgave for Det Grønne Partnerskab at styrke indsatsen for rekruttering til den grønne branche.
Projektet Grønne Karriereveje er iværksat med EU-tilskud fra Socialfonden samt tilskud fra Danmarks Erhvervs fremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler.

Pressemeddelelse udsendt af Danske Anlægsgartnere