Pas på træerne – hent publikation

Hvordan passer vi på vores bytræer når der graves og bygges alle vegne? Det var et spørgsmål som optog park og naturforvalterne der mødtes i Aarhus d. 7. december.

Det er et problem, som udfordrer alle forvaltere af træer. For udfordringen ligger i, at det er andre faggrupper der giver gravetilladelser, byggetilladelser, udarbejder lokalplaner, udfører entreprenøropgaver mm. Derfor er det så vigtigt, at vi sammen på tværs af fagligheder taler sammen, og har en fælles forståelse for vigtigheden af træernes værdi i byen. Det var netop også både Aalborg og Aarhus’ konklusion. Det lyder så enkelt, men det er det ikke i en travl hverdag. Derfor sker det også, at skaden sker og rødder skæres over når der laves ledningsarbejder, eller træer fældes til fordel for nybyggeri.

Eksempel på erstatning fra Aarhus Kommune

Aarhus kommune havde eksempler på erstatningssager som lykkes. F.eks. da der skulle fældes 20 bevaringsværdige træer ved nybyggeri. Det kostede bygherre over en halv million i erstatning til nye træer, samt genplantning af 14 nye stk. med rodvenligt bærelag til en værdi af estimeret 700.000 kr.

Hvad kan vi så gøre for at koordinere bedre?

Forvaltere af træer skal være med tidligt i lokalplansfasen. Her skal man have blik for om der er træer som skal udpeges som bevaringsværdige, og om de får nok beskyttet plads omkring sig. Det hjælper ikke noget at udpege et træ på en tegning og kun tegne kronen med et par meter i diameter med et byggefelt tæt op af, eller at der tegnes nye træer ind uden plads til tilstrækkelig plads til rodvolument.

Både Aalborg og Aarhus kommune afholder jævnligt tværgående ledningsejermøder hvor træforvalterne har mulighed for at tale træernes sag. Samarbejdet med dem som giver gravetilladelser bør også være et parløb med træforvalterne i mange tilfælde. De kollegaer som giver gravetilladelser skal opdrages til at være ekstra opmærksom hver gang der graves i nærheden af træer. I Aarhus Kommune har de bl.a. publikationen ”Pas på træerne” som er retningslinjer for beskyttelse af træerne. Det er et redskab som alle kan forholde sig til. Hent publikationen her

Gæsteprincip og tilbudslister

En anden interessant ting fra Aarhus Kommune, var deres holdning til at ledningsejerne selv skal stå for finansieringen når ledninger skal flyttes til fordel for nyplantning af træer. Derudover får bløde ledningsejere ikke lov til at grave ved træer. Alt ledningsarbejde skal skydes under træerne.

Aalborg havde et godt råd ved anlægsarbejder. Den korrekte beskyttelse af træer bør være en del af tilbudslisten. På den måde undgås det, at det er op til entreprenøren selv at definere hvordan træerne beskyttes.