Indkaldelse til generalforsamling 2018

D. 22. august 2018

Hermed indkaldes i henhold til vedtægternes § 4 stk. 3 til ordinær generalforsamling i Park- og Naturforvalterne, til afholdelse torsdag d.  6. sept. 2018 kl. 07:45 ved Danske Parkdage i Taastrup.

Alle medlemmer er naturligvis velkomne uanset deltagelsen i Danske Parkdage.

Find den formelle indkaldelse med regnskab og budget på dette link.