Indstil til Dansk Landskabspris senest 13. august

I år uddeles Dansk Landskabspris for 10. gang, og der er åbent for indstillinger til prisen frem til 13. august. Vinderen af Dansk Landskabspris kåres ved et prisarrangement i november måned og honoreres med 50.000 kroner.

For at fejre og anerkende landskabsarkitekturens betydning uddeler Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter i år for 10. gang Dansk Landskabspris. Frem til d. 13. august er der mulighed for at indstille landskabsprojekter, der skaber samfundsmæssig merværdi.
Der kan indstilles projekter, der med en helhedsorienteret tilgang fremmer bæredygtighed og samtidig skaber robuste og æstetiske løsninger. Det kan eksempelvis være projekter, der tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål, dokumenterer bæredygtighed, anvender cirkulære principper, der minimerer CO2-udslippet, eller viser nye tilgange til driftsspørgsmål eller lignede.

Dansk Landskabspris fejrer landskabsarkitekturens samfundsmæssige værdiskabelse


Juryen består af én repræsentant fra hver af de tre organisationer samt to uvildige jurymedlemmer og opfordrer alle til at indstille de fremmeste eksempler på nyere dansk landskabsarkitektur, planlægningsprojekter eller byrumsstrategier.

Steen Himmer, landskabsarkitekt MPN, repræsentant for Park- og Naturforvalterne og næstformand for foreningens bestyrelse, er juryens talsperson og ser frem til modtage landskabsprojekter, der viser styrken og bredden i dansk landskabsarkitektur.
”Landskabsarkitekturen er en integreret del af den grønne omstilling, ligesom Corona-nedlukningen tydeligt har synliggjort behovet for grønne, rekreative områder. Derudover bidrager landskabsarkitekterne med konkrete løsninger på en række af de store samfundsmæssige udfordringer med projekter, der resulterer i sociale mødesteder, imødekommer manglen på levesteder for insekter eller skaber merværdi ved at kombinere tekniske løsninger med rekreative rum. I disse år vokser landskabsarkitekturens betydning, og i juryen håber vi, at folk griber muligheden for at indstille de mange gode landskabsprojekter, der er realiseret over hele landet, til Dansk Landskabspris, fortæller Steen Himmer.

Sådan indstiller du projekter til Dansk Landskab pris 2021


Alle, der ønsker at fremhæve et landskabsarkitektonisk projekt, kan indstille forslag. Indstillingen indsendes pr. mail til Danske Landskabsarkitekters sekretariat v/daglig leder Lillan Thomsen på landskabsprisen@landskabsarkitekter.dk.
Indstillingen må maksimalt fylde en A4-side i form af et referenceblad, der indeholder navn, titel, årstal, rådgiver, bygherre, samarbejdspartnere og areal samt eventuel økonomi. Det indstillede projekt skal dokumenteres med tre fotos og en plantegning, der kan være en del af referencebladet eller vedlægges som bilag. Indstillingsfrist er den 13. august 2021.
Ud fra de indstillede projekter nominerer juryen et antal finalister, der alle præsenteres ved et prisuddelingsarrangement, der løber af stablen d. 18. november 2021 i bygningen Valencia på Vesterbrogade 32 i København. Vinderprojektet bliver belønnet med 50.000 kroner.

FAKTA
Dansk Landskabspris 2021


Dansk Landskabspris uddeles af Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter, der også er sekretariat for Dansk Landskabspris. I år er det 10. gang, at Dansk Landskabspris bliver uddelt og formålet er at hædre landskabsarkitektoniske værker af særlig karakter, som tjener som inspiration for udvikling af branchen. 

Tidligere vindere af Dansk Landskabspris er ’Christiansborg områdesikring’ (2019), ’Forpladsen til Kulturhuset Nordvest’ (2017), ’Novo Nordisk Naturpark’ (2015), ’Tagparadiset’ (2014),’Haveselskabets Have’ (2013), ’Hjerting Strandpark’ (2012), Billedhuggerhaven (2011), ’Måløvaksen’ (2010) og ’Over sø og land Taarup Davinde’ (2009).
Prisjuryen for Dansk Landskabspris 2021
Indstillingerne vil blive vurderet af prisjuryen for Dansk Landskabspris 2021, der består af én repræsentant fra hver af de tre organisationer samt to uvildige repræsentanter. Juryen er:

Anne Stausholm, landskabsarkitekt MDL, Anne Stausholm Landskabsarkitekter, repræsentant for Danske Arkitektvirksomheder. Anne Stausholm er uddannet fra KVL i 1992 og har været erhvervsaktiv siden på forskellige tegnestuer og i en del år som konsulent. Anne har i 14 år drevet tegnestue, som eneindehaver og ansvarlig daglig leder. Tegnestuen sætter fagligheden og kvalitet i højsædet og bevæger sig omkring hele fagets mange aspekter i både store og små projekter.

Eva Sara Rasmussen, landskabsarkitekt MDL, MAA, NATOUR / Repræsentant for Danske Landskabsarkitekter. Eva Sara Kehlet Rasmussen er uddannet fra KADK, landskabsarkitekt MAA MDL og indehaver af tegnestuen NATOUR, som arbejder i krydsfeltet mellem arkitektur og natur med særligt fokus på klimatilpasning. Eva er markedsleder for kyster hos WSP, og i 2017 modtager af arbejdslegat fra Statens Kunstfond. Udpeget som fagdommer af Danske Landskabsarkitekter, censor for KU Skovskolen og ekstern censor ved KADK og Arkitektskolen Aarhus.

Steen Himmer, Landskabsarkitekt MPN, Gladsaxe Kommune / Repræsentant for Park- og Naturforvalterne
Steen er landskabsarkitekt i Byafdelingen i Gladsaxe Kommune. Han er uddannet fra Landbohøjskolen i 2010 og har også en baggrund som planteskolegartner. Steen har primært arbejdet i den kommunale sektor, hvor fokus er på at gennemføre nye landskabsarkitektoniske projekter samt forvaltning og udvikling af eksisterende anlæg. Steen har en stærk interesse for havekunst, beplantninger, byplanlægning og borgernes anvendelse af grønne områder generelt. Han sidder i en række faglige tillidshverv og bestyrelser og har været medlem af juryen siden 2013.
Derudover består juryen for Dansk Landskabspris 2021 af to uvildige repræsentanter, der endnu ikke er udpegede.