Formanden gennem 8 år, Kirsten Lund Andersen, takker af.

Formandens beretning for året 2019-2020

af stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune, formand for Park- og Naturforvalterne fra 2012 til 2020.

Det har været et begivenhedsrigt år, hvor Coronaen har vendt op og ned på den måde vi arbejder og lever på. Fritiden har også budt på mere Danmark og mindre charter til Sydeuropa. Det har betydet enorm efterspørgsel på alle de ting vi som park- og naturforvaltere arbejder med; byrum, bynære grønne områder, parker og skove. På den ene side betyder det mere slid på områderne og mere drift; på den anden side viser efterspørgslen, hvor vigtigt alt det grønne er for levevilkår og sundhed. Selvom det er sørgelige omstændigheder, så viser udviklingen i fuld skala, hvor vigtigt og betydningsfuldt det vi arbejder med er: potentialerne for rekreation, sundhed og en større naturforståelse er store. Situationen betyder dog også fokus på den byudvikling, der er sket i de sidste årtier, hvor mange grønne åndehuller i byen er fyldt ud. I byerne giver det konflikter med nattefester og omfattende brug af områder som er private… – eller som beboerne opfatter som private. Kampen om pladsen er for alvor blevet intensiveret.

Alt i alt sætter situationen fokus på vores arbejde og på planlægning, anlæg og drift, der vedrører det grønne område. Det betyder også, at der er behov for, at vi udvikler vores kompetencer, hvor bl.a. dialog, partnerskaber og borgerinvolvering er i centrum. Og så er der brug for, at vi samarbejder med mange forskellige aktører, bl.a. lodsejere, landmænd, fredningsmyndigheder, sportsforeninger og – ikke mindst – frivillige borgere. Alt det skal vi blive bedre til.

På årets Vintermøde-konference med titlen ”Fra forvalter til grøn facilitator” i Odense havde vi netop rammesat den situation, bl.a. med et mere kursus-præget indlæg om styrket borgerkontakt. Siden 2016 synes jeg, at vi er lykkedes med at udvikle vores Vintermøde til et godt åndehul med gode faglige programmer og ikke mindst et større deltagerantal, hvilket betyder, at netværksdelen giver endnu bedre mening. I 2020 nåede vi lige at holde Vintermøde inden corona-lock-down ramte nationen.

Danske Parkdage afholder vi normalt sammen med én værtskommune. I 2019 prøvede vi et nyt koncept, hvor konferencen blev afholdt med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme som hovedsamarbejdspartner.

Det betød, at vi fik en unik adgang til nogle af Danmarks flotteste parker og slotshaver, og ikke mindst indsigt i den måde, som styrelsen arbejder med planlægning og drift. Det var et spændende og nyt samarbejde som viser, at alt ikke behøver at være som det plejer. Og da Parkdage havde centrum i Frederiksberg Have, så var Frederiksberg Kommune selvfølgelig også med på holdet af samarbejdspartnere. Jeg vil her også fremhæve det gode samarbejde vi har i regi af Green Cities, hvor en lang række grønne aktører samarbejder med støtte fra EU, bl.a. med det mål at skabe opmærksomhed om bynatur og sikre en mere nuanceret forståelse af grøn infrastruktur i forhold til byggeri. Samarbejdet har skabt opmærksomhed, synlighed og har fået sparket nogle døre ind, bl.a. takket være en superdedikeret projektleder.

Det nordiske samarbejde med vores søsterforeninger betyder meget i min bevidsthed og det har også en årrække været stærkt og har sikret gode kontakter, faglig inspiration og udsyn mellem landene. Der har været udskiftning på nøgleposter i flere af landene, så der er behov for at revitalisere samarbejdet og genetablere nye og stærke forbindelse til de nordiske lande. Det er en opgave som jeg håber og vil anbefale, at den nye bestyrelse vil prioritere.

Til sidst vil jeg nævne, at vi har en god økonomi og en egenkapital, der skaber sikkerhed for foreningens liv og udvikling; en god ballast, når vi fx i år har aflyst Danske Parkdage. Det er ikke et mål i sig selv at have en stor egenkapital for det er jo bedre, at pengene bruges til at understøtte det lokale netværkssamarbejde eller andre aktiviteter, der kan understøtte foreningen formål.

Som bekendt slutter min tid som formand for Park- og Naturforvalterne med dette års generalforsamling. Jeg har været formand siden 2012 og vil hermed sige tak til alle de bestyrelsesmedlemmer, der har været med. Også stor tak til alle samarbejdspartnerne i vores netværk, der er helt afgørende for at vi som lille forening alligevel lykkes med meget. Jeg ser frem til at møde jer alle sammen i de forskellige faglige sammenhænge.