Kommunerne vil gerne det grønne

Stort set alle ville gerne prioritere mere grønt i byerne – og rigtig mange gør allerede en del, for at få flere grønne områder og mere natur i byerne. Men der er også udfordringer. Det er groft sagt det efterladte indtryk fra Green Cities´ deltagelse i den nyligt gennemførte Teknik & Miljø messe i Fredericia – arrangeret af Kommunernes Landsforening.

– Det overordnede indtryk er, at kommunerne rigtig gerne vil prioritere mere grønt. Men vi oplevede også, at flere er stærkt udfordrede, for eksempel når det handler om at finde den nødvendige plads til at anlægge grønne områder. En byrådspolitiker fortalte, at der end ikke kunne prioriteres plads til en legeplads, når de byggede nyt – fordi der ganske enkelt ikke var kvadratmeter nok at tage af, siger Susanne Reneé Grunkin, formand Dansk Landskabsarkitekter, der ved messen var i dialog med en række KL – repræsentanter.
– Ved konferencedagens mange uformelle samtaler med lokalpolitikere og embedsmænd oplevede jeg, at de udtrykte stolthed over, hvor grønne, de mente deres kommune var. Man fornemmede, at de var klar over, at det grønne har høj værdi i den gode fortælling om deres kommune – og at de bruger det grønne som en salgsparameter.

Også næstformanden for Landskabsrådet, Ole Kjærgaard, var at finde på Green Cities standen i Fredericia.
– Jeg stiller op fordi Green Cities har et vigtigt budskab – og de kommunale embedsmænd og byrådspolitikere er en vigtig målgruppe, som kan være med til at påvirke den grønne dagsorden. – De kommunale embedsmænd har brug for input fra os, der har berøring med virkeligheden både på den projekterende og den udførende del. Her har vi mange års erfaring med, hvad der skaber de rigtige rammer og hvordan vi holder fast i kvalitet og det langtidsholdbare, forklarer Ole Kjærgaard.

Det var første gang Green Cities for alvor var ude at møde en stor og vigtig målgruppe – hvorfor alle sejl var sat til – blandt andet med at opbygge en inspirerende og hyggelig stand. Og flere fra styregruppen bag projektet havde prioriteret at bruge en dag i Green Cities standen.

Læs mere om messen her