Kontingentsatser pr. 1.1. 2018

Ved Park- og Naturforvalternes generalforsamling blev vedtaget, at foreningen fra 1. januar 2017 arbejder med et enhedskontingent på 2000 kr. og 285 kr for pensionerede medlemmer. Hvor basiskontingentet tidligere har været 1.800 kr. Det er således en lille stigning.

Enhedskontingentet betyder dog, at rabatten ved flere medlemmer fra samme kommune bortfalder, hvilket betyder en stigning for kommuner med flere medlemmer. Rabatten har været “for god”/har givet underskud i forhold til de basisomkostninger foreningen har til interessevaretagelse og andre foreningsaktiviteter. Ordningen har også været  administrativ besværlig.  Ved deltagelse i Vintermøde og Danske Parkdage er kontingentet mere end tjent ind igen. Skal man have medlemsrabat ved vores arrangementer, så skal man være medlem på dagen, hvor arrangementet afholdes og være uden restance.

Se de gældende kontingentsatser pr 1.1. 2018 her.