Klimatilpasning. Foto: IGN

Kursus om klimatilpasning vha. grøn teknologi

Mangler du viden om teknologier og løsninger, når du planlægger i byens rum? Har du brug for inspiration til løsninger i stor eller lille skala? Vil du gerne vide mere om kystområder, LAR (Lokal Afledning af Regnvand) og behovet for integrerede løsninger? Så er dette kurset for dig.

Som kursist kommer du også med på Skovskolens klimakonference om KlimaXtremer uden yderligere beregning.

Kurset henvender sig til alle, som arbejder med klimatilpasning i byer, så vel i stor som lille skala og både med planlægning og myndighed – landskabsarkitekter, ingeniører, miljøteknologer, geologer, geografer, biologer m. fl. Kurset kan tages som del af parkdiplomuddannelsen eller som enkeltfag.

Kursusstart er 18. april 2023 (tilmeldingsfrist senest 25. marts 2023)

Læs mere og tilmeld dig her:
https://skovskolen.ku.dk/parkdiplom/moduler/klimatilpasning-groenne-teknologier/