Medlemsarrangement i Træbanken i Herlev

træbankenoverskrift

Medlemsarrangement
D.
24. januar kl. 15:00 – 17:00
Naturcenter Kildegaarden, Klausdalsbrovej 396
Tilmelding af hensyn til indkøb af sandwich til kirsten.hoi@herlev.dk


Gåtur i Træbankentræbanken
På mødet vil vi besøge Træbanken med ca. 100 forskellige træer og buske (husk varmt tøj og fornuftigt fodtøj)
Træbanken er en overset perle på Kildegaardens jorder og har i de senere år gennemlevet et spændende løft med QR-koder med beskrivelse og information om alle træer og buske.

Træbanken har eksisteret i ca. 60 år og var oprindeligt Københavns Kommunes planteskole. Her blev i 30 år dyrket træer til kommunens veje, parker og institutioner inden Herlev Kommune overtog i 1992.
I dag er træbanken en smuk, grøn oase på 4 ha, hvor besøgende kan blive ført ind i botanikkens verden og lære en lang række træer og buske at kende.
Træbanken indeholder en samling af i alt 73 forskellige hjemmehørende træer og buske – 21 forskellige nåletræer, 36 forskellige løvfældende træer og 16 forskellige løvfældende buske.

Initiativ til kredsmøder
På mødet vil vi diskutere, om der er interesse for at genoplive kredsmøderne i Hovedstadsområdet, og evt. fastlægge en mødeplan for 2019.
Tidligere har der været lokale kredsmøder i vores forening, som på daværende tidspunkt hed Stads- og kommunegartnerforeningen.
Vi vil gerne tage initiativ til indledningsvis at genoplive kredsmøderne i hovedstadsområdet. Hvis der i andre områder af landet er mulighed for lokale kredsmøder, vil vi gerne høre om det og bakke op om eventuelle initiativer.

På de tidligere kredsmøder besøgte vi på skift hinanden i kommunerne, udvekslede erfaringer og diskuterede og evaluerede nye anlæg i værtskommunen.

Det var især i Hovedstadsområdet, at kredsmøderne fungerede godt – det skyldes jo nok, at de fleste medlemmer er ansat i kommunerne her 

Vi håber at se så mange medlemmer som muligt!