Multifunktionelt byrum vinder Dansk Landskabspris 2017

Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus vinder Dansk Landskabspris 2017. Vinderprojektet er udført af Schønherr, COBE og TRANSFORM, med Grontmij som ingeniør, Malmos A/S som entreprenør og Københavns Kommune som bygherre.

 Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus vinder Dansk Landskabspris 2017. Kulturminister Mette Bock (LA) uddelte prisen til den anerkendte landskabsarkitekttegnestue Schønherr, der sammen med COBE på teamets vegne modtog prisen ved et prisarrangement i Nationalmuseet. Ved arrangementet fik de to øvrige finalister, Vestre Fjordpark og Lindevangsparken, hædrende omtale.

Jurymedlem Bo Holm-Nielsen, landskabsarkitekt MDL og partner i ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, uddyber juryens motivation for at vælge Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus som vinder:

”Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus åbner sig mod omgivelserne, er inkluderende og ikke afgrænsende, som man ellers kunne risikere ved en plads i et så trafikeret kryds. Det succesfulde resultat ses i den flittige brug af hus og forplads, der trods den hårde lokation altid er befolket. Forpladsen er på fineste vis et multifunktionelt byrum, der både rummer opholdsmuligheder og aktivitetsområder, samtidig med at det opfylder nutidens tilgængelighedskrav. Den rumskabende beplantning fremstår med stor frodighed og giver nicher, der tillader trygt ophold. Forpladsens terrasser og bede er sammentænkt med et LAR-anlæg, der både arbejder med nedsivning og forsinkelse. Forpladsen er et moderne anlæg, der slår på klassiske dyder. Som en del af projektet har teamet gennemført en vigtig og grundig borgerinddragelses­­proces, der tjener til inspiration for branchen.”

Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus er udviklet af Schønherr, COBE og TRANSFORM, med Grontmij som ingeniør, Malmos A/S som entreprenør med Københavns Kommune som bygherre på det 2.000 m2 store urbane byrum.

Byliv og klimatilpasning

Dansk Landskabspris er på 70.000 kroner og uddeles i samarbejde mellem Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter. Juryen består af repræsentanter for de tre organisationer samt to uvildige medlemmer. I år er det  8. gang, at Dansk Landskabspris uddeles, og Bo Holm-Nielsen ser den store og voksende interesse for prisen som udtryk for, at landskabsarkitekturen i stigende grad anerkendes som en værdiskabende del af byggebranchen.

Juryen tilføjer: ”I år har vi haft ekstraordinært mange indstillinger til Dansk Landskabspris. Det vidner om, at landskabsarkitekturen er ved at genvinde momentum i byggebranchen. Næsten alle de indstillede projekter giver på forskellig vis noget til de offentlige rum samt deres lokalområder og fungerer på denne måde som katalysatorer for bylivet. Mange af projekterne kombinerer klimatilpasning med udvikling af grønne, rekreative miljøer. Når man eksempelvis i et samlet greb sikrer mod oversvømmelser og udvikler en forplads som et offentligt byrum, bliver resultatet en løsning, der både indeholder et socialt, økonomisk og miljømæssigt element. Vi udvalgte 3 finalister, der alle er flotte eksempler på nyere dansk landskabsarkitektur. De afspejler alle inspirerende, æstetiske, og levedygtige byrum, der samtidig er skabt i dialog med slutbrugerne og også opfylder funktionelle krav til anlægsøkonomi og drift.”

Nyt liv til offentlige by- og landskabsmiljøer

I forbindelse med prisoverrækkelsen var der paneldebat om ”Nyt liv til offentlige by- og landskabsmiljøer”, med Ellen Braae, professor og landskabsarkitekt, Københavns Universitet, Helle Juul, arkitekt og partner JUUL | FROST Arkitekter og Jon Stephensen, teaterdirektør Avenue-T og arkitekt, som paneldeltagere. Ane Cortzen, kulturchef for Kähler, arkitekt og grafisk designer, var konferencier til prisuddelingen.

 

FAKTA DANSK LANDSKABSPRIS 2017 

Vinder af Dansk Landskabspris 2017 – Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og kulturhus 

Landskabsarkitekter: Schønherr, COBE og TRANSFORM / Ingeniør: Grontmij / Entreprenør: Malmos A/S / Bygherre: Københavns Kommune / Areal: 2000 m2

Kort om Dansk Landskabspris

Dansk Landskabspris uddeles af Park og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter, der også er sekretariat for Dansk Landskabspris. 2017 er det 8. gang at prisen uddeles, og Dansk Landskabspris 2017 hædrer landskabsarkitektoniske værker eller personer, hvis projekter tjener som inspiration for den overordnede udvikling af landskabsfaget.

Prisjuryen

Prisjuryen for Dansk Landskabspris består af én repræsentant fra de tre organisationer samt to uvildige repræsentanter. Juryen for Dansk Landskabspris 2017 er:

  • Knud W. Ø. Larsen, KWØL Landskab, landskabsarkitekt MDL. MAA – repræsentant for Danske Arkitektvirksomheder
  • Bo Holm-Nielsen, ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, landskabsarkitekt MDL – repræsentant for Danske Landskabsarkitekter
  • Steen Himmer, Gentofte Kommune, landskabsarkitekt – repræsentant for Park og Naturforvalterne
  • Ane Cortzen, kulturchef for Kähler, arkitekt og grafisk designer – uvildig repræsentant
  • Laura Stamer, arkitekt og arkitekturfotograf – uvildig repræsentant