NIB2016--stemning1

Her kan du finde de præsentationer fra konferencen “Naturen i Byen” som vi har til rådighed.

Stor tak til alle oplægsholdere, og en særlig tak til oplægsholder og moderator Anders Dam, IGN, Skovskolen.

Fremtidens bynatur i Københavns kommune
Landskabsarkitekt Berit Ipsen Hansen, Københavns kommune

Højere biodiversitet i byens græsarealer og vejkanter
Biolog Anna Bodil Hald, Natlan

Spontanvegetation og biodiverst rod
Adjunkt Anders Dam, skovskolen

Den vilde græsmark med indplantning af græsser og stauder
Poul Petersen, Overdam Planteskole.

Succes med såning af vilde blomster
Landskabsarkitekt Erik Juhl

Urteagtig vegetation –et potentiale
Mona Chor Bjørn, phd

Novo Nordisk Naturpark
v/SLA