UDSKUDT-Netværksmøde: Græs i grøftekanter, vejrabatter og biodiversitet?

Webinar d. 18. april 11.00 – 12.00

ARRANGEMENTET ER UDSKUDT

Oplæg ved landskabsarkitekt Hans-Ove Pedersen og dialog med konsulent Bo Jeppesen, DLF.

Kan I huske da der var fluer på bilens forruden? Man savner dem næsten og tænker hvor blev de af? Er det et resultat af manglende biodiversitet?

Vi skal alle bidrage! Hvis nu grøftekanter og vejrabatter opfattes som en ressource, så kunne de måske bidrag til biodiversiteten? Tænk nu hvis disse arealer kunne bidrage til den danske natur? At køre i bil og nyde grøftekanternes farvespil giver nydelse og livsmening. Vi påvirkes indirekte af det.

En sammenhængende græsmåtte er påstået at hindre blomstrende planter i at etablere sig. Men hvad er det for græsarter som hindrer denne fremspiring? Hvad er naturligt for danske grøftekanter og vejrabatter, som oftest er udsået med en indkøbt frøblanding.

Hvilke græsarter kan fremme flest insektarter? Udgangspunktet er en botanisk analyse fra 1967 .

Webinaret er for medlemmer af Park- og Naturforvalterne

ARRANGEMENTET ER UDSKUDT