Norden: Lovgivning om det grønne i byerne

I lyset af den kompakte bys ambitioner og forpligtelser i Norden er det hensigtsmæssigt, at der kastes nyt lys på grønne værdier og deres anvendelse i byområder.

Fysisk planlægning spiller en afgørende rolle, når det kommer til arealanvendelse. Specielt når det kommer til udvikling og bevarelse af de grønne områder i byen. Derfor skal opmærksomheden styrkes på det juridiske grundlag, som udstikker rammerne for planlægningen.

Et nyt studie fra Nordregio undersøger og sammenligner de fem nordiske landes planlægningslovgivning og den relaterede miljølovgivning med fokus på det grønne i byområder.

Læs mere om rapporten her

Hvad er Nordregio?

Nordregio er et førende nordisk og europæisk forskningscenter for regional udvikling og planlægning. Nordregio er etableret af Nordisk Ministerråd. Nordregio udfører løsningsorienteret og anvendt forskning inden for aktuelle emner fra både et forskningsmæssigt perspektiv og fra beslutningstageres og fagfolks perspektiv. En af Nordregios vigtigste opgaver er at bidrage til udviklingen af regional politik og bæredygtig vækst i Norden.

Læs mere om Nordregio her