Nyt format for Friluftsrådets lokale arbejde

Lokale friluftsråd er et samlingssted for friluftspolitiske kræfter. Et lokalt friluftsråd består af aktive og dedikerede personer fra lokalforeninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer, som alle brænder for at varetage friluftslivets interesser. Park- og Naturforvalterne er medlem af Friluftsrådet.

De lokale friluftsråd arbejder for at skabe gode muligheder for friluftslivet lokalt ved at påvirke kommuner og andre myndigheder og søge dialog og samarbejde med en lang række interessenter.

De lokale friluftsråd samler kræfterne om det, som optager  friluftsinteresserede i lokalområdet. For deltagerne betyder det en mulighed for at påvirke den friluftspolitiske dagsorden.

Som medlem af Park- og Naturforvalterne kan du blive en aktiv del af Friluftsrådets lokale arbejde. Du kan for eksempel være med til at arbejde for mere friluftsliv, flere stier eller bedre adgang til naturen.

Vil du vide mere om Friluftsrådets lokale arbejde, så kan du læse mere her