Nyudklækkede landskabsarkitekter udstiller: Åbning 2. oktober

På Arkitekturens dag den 2. oktober inviteres for første gang til en afgangsudstilling for nyuddannede landskabsarkitekter. ”Landskabsarkitekternes afgangsudstilling 2017” finder sted i Brøndsalen, Haveselskabets lokaler ved hovedindgangen til Frederiksberg Have. Der er gratis adgang, og udstillingen er åben for alle fra den 2. – 5. oktober samt den 9. – 12. oktober.

I disse år oplever landskabsarkitekturen en sand renæssance. Det sker i takt med, at landskabsarkitekter kaster sig over bæredygtige løsninger, der har en positiv indflydelse på miljømæssige, sociale, og økonomiske forhold. Det kan være i form af klimatiltag, der sikrer, at vores byer kan modstå stigende regnmængder, samtidig med at der opstår byrum, hvor byens borgere kan boltre sig efter lyst og behov. Det kan være i form af naturudvikling, der sikrer biologisk mangfoldighed. Eller i form af nye, rekreative områder i byerne, omkring boligområder, ved virksomhedsdomiciler eller sygehuse, hvor det grønne har en dokumenteret positiv effekt på vores fysiske og psykiske velvære.

Stærk uddannelsestradition for landskabsarkitekter
Danske landskabsarkitekter nyder stor national og international anseelse, og deres løsninger realiseres over hele verden. En af forklaringerne på landskabsarkitekternes succes er, at Danmark har en stærk uddannelsesmæssig tradition. I løbet af landskabsarkitektuddannelsen på Københavns Universitet bliver fremtidens landskabsarkitekter fortrolige med design, planlægning, analyser og lærer, hvordan man skaber morgendagens attraktive og bæredygtige byer og landskaber.

Afgangsudstilling i Brøndsalen – Fremtidens byrum og landskaber
I disse måneder tager en ny generation af landskabsarkitekter afgang fra Københavns Universitet, og det fejres med en afgangsudstilling i Haveselskabets lokaler. Landskabsarkitekternes afgangsudstilling 2017 åbner på Arkitekturens dag mandag den 2. oktober kl. 17.00. Udstillingen er arrangeret i samarbejde mellem Københavns Universitet, JA (tidl. Jordbrugsakademikerne), Landskabsarkitekternes Forening, Danske Landskabsarkitekter og Haveselskabet. Åbningsperioden er den 2. – 5. samt den 9. – 12. oktober.
På afgangsudstillingen er der mulighed for at opleve de nyuddannede landskabsarkitekters visioner for, hvordan de kommende års byrum og landskabsrum kommer til at tage sig ud. Det er første gang nogensinde, at afgangsprojekterne præsenteres ved en samlet udstilling. Studieleder Torben Dam fra Københavns Universitet er imponeret over den lydhørhed og aktualitet som de studerendes specialer udtrykker. Samtidig bemærker han, at de studerende viser, hvordan de kan håndtere viden, kunnen og kompetencer på en meget selvstændig og udadvendt måde.
”Allerede når man læser titlerne på dette års specialer har man fornemmelsen af at blive opdateret og ført ved hånden til emner og temaer, som rører sig lige nu i samfundet. Og rejsen er kun lige begyndt: for ser man udstillingen og taler med de nyligt færdiguddannede landskabsarkitekter, så fornemmer man, at de kan formidle og fortælle med indsigt og viden – ja, man får vished om, at de har levet med deres speciale og drevet det fremad på en god akademisk og selvstændig måde lydhøre over for vejledere og andre med aktier i deres emne”

FAKTA
Landskabsarkitekternes afgangsudstilling 2017 – 22 projekter af kandidater fra Landskabsarkitekturstudiet på Københavns Universitet.

Periode
Den 2. – 5. samt den 9. – 12. oktober (Åbningsreception den 2. oktober kl. 17.00) gratis adgang.

Udvalgte aktiviteter
Åbningsreception: den 2. oktober kl. 17.00 – En ny tradition skydes i gang.
De studerendes aften: den 5. oktober kl.17.00 – Kom og få inspiration til dit næste projekt.
Ét projekt i minuttet: den 11. oktober kl. 17.00 – Et fyraftensarrangement om årets afgangsprojekter.