Park- og Naturforvalterne: Indkaldelse til generalforsamling 2023

I henhold til foreningens vedtægter § 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 6. september 2023 kl. 17.15

Peak 12, Tingvej 10, 8800 Viborg

i  forbindelse med Danske Parkdage. Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, uanset deltagelse i Danske Parkdage.

Find mødeindkaldelse, regnskab for 2022 og budgetforslag for 2024 her