Præsentationer – Vintermøde 2019

Byrum, parker og bynær natur – Kampen om pladsen!
– konference afholdt d. 26 februar

Herunder kan du finde oplægsholderne og deres præsentationer fra vintermødet

Velkomst og introduktion v./ formand for Park- og Naturforvalterne, stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune

Borgerinddragelse – fra skåltaler til reelt demokrati
Direktør, Anne Tortzen, Center for Borgerdialog

Grøn infrastruktur skaber merværdi!
Administrerende direktør, Ole Kjærgaard, OK Nygaard, næstformand i Landskabsrådet og medlem af styregruppen for Green Cities-projektet.

Hvad kan vi lære af vejsektoren? Hvad skal der til for at bevare den grønne kapital, fx. i form af træer?
Vej- og parkchef, Mads Astrup, Esbjerg Kommune

Kvalitetsstyring i grønne områder
Slotsgartner, John Nørgaard Nielsen, Center for Slotte og Haver, Slots- og Kulturstyrelsen

Kvalitet på den skandinaviske måde
Nordic Green Space Award dommere
Stadsgartner, Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune og landskabsarkitekt, Mette Esbjerg Jørgensen, Esbjerg Kommune

Så hold da Danmark rent!
Afdelingsleder, Niles Sloth Christiansen, Aalborg Kommune

Arbejdsmarked og kompetencer
Studieleder, Christine Nuppenau, Parkdiplomuddannelsen, Skovskolen