Her kan du finde præsentationer fra Danske Parkdage 2018 (Dem vi har til rådighed)

ONSDAG

 

BOLIGPOLITIK, BYUDVIKLING OG GRØNNE OMRÅDER

Projektdirektør Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videnscenter, Realdania

 

NU PRØVER DE IGEN AT BYGGE EN RIGTIG BY I HØJE-TAASTRUP

Borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune

 

BYUDVIKLING – GRØNNE OMRÅDER OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Professor Ellen Braae, IGN, Københavns Universitet

 

BYUDVIKLING OG BOLIGSOCIAL INDSATS

Teamchef Rune Fløe Bæklund, Fritid og Kultur, Høje-Taastrup Kommune

 

TORSDAG

 

GOD MORGEN OG INTRODUKTION TIL DAGEN

Centerchef Ulrik Hindsberger, Teknologisk

 

FRA FOLKETINGET TIL DN

Præsident Maria Reumert Gjerding, DN

 

HVOR SKAL VI BYGGE OG HVOR SKAL VI BO? (PÅ VEJ)

Arkitekt, PhD Katrina Marstrand Wiberg, adjunkt

ved Arkitektskolen Aarhus og projektleder ved Gustin Landskab

 

SPOT: VI TALER OM BÆREDYGTIG ”LORT”

Projektleder Henrik Goul, Champost

 

STATUS: REKREATIV BRUG AF REGNVAND

Kristoffer Amlani Ulbak, Vand i Byer

 

DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF GRØNNE LØSNINGER (På vej)

Konsulent Kristoffer Sindby, TI

 

PLANTEVALG TIL TØRKESTRESSEDE VEJBEDE

Landskabsarkitekt Lærke Kit Sangill, Vandcenter Syd, Odense og Ph.d, cand.hort.arc Mona Chor Bjørn, Københavns Universitet

 

SPOT: DLF

Bo Jeppesen og Kasper S. Kildevæld, DLF

 

FREDAG

I/S HEDELAND – ET TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE I

Direktør Jørgen Lerhard, Høje-Taastrup Kommune

 

NY UDVIKLINGSPLAN FOR HEDELAD

Landskabsarkitekt Sofie Kjærsgaard Dybro, SLA

 

HEDELAND NATURPARK – VILDT RÅT OG VILDT ROLIGT

Direktør Tina Vesth, Hedeland Naturpark