Referat fra generalforsamlingen 2021

Årets generalforsamling er afholdt og det blev en fredelig een af slagsen. Genvalg til 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og vedtagelse af regnskab og budget med uændrede kontingentsatser. Du kan finde det formelle referat på dette link, hvor du også finde beretninger, regnskab og det nu vedtagne budgetforslag.

Deltagerne i den virtuelle generalforsamling fik et par faglige oplæg med i arrangementet, nemlig en videohilsen fra miljøminister Lea Wermelin og et oplæg fra driftschef Carsten Leth, begge med fokus på “Danmarks vildeste kommune.”