Revitalisering af byparker

Park- og Naturforvalterne inviterer til tre faglige gå-hjem-møder om revitalisering af byparker, i Roskilde, København og Herlev.

I alle kommuner er ældre byparker, som skal fornyes. Ofte er en del af beplantningen udlevet, og vi har fået nye brugsmønstre og andre behov, siden den tid, hvor parken blev anlagt. Reducerede driftsudgifter kan endvidere være med til at øge behovet for at omlægge og forny de traditionelle byparker.
Hvordan gennemføres fornyelsen bedst, så vi har tidssvarende anlæg og så alle ønsker og behov tilgodeses i videst mulig omfang? Det vil vi diskutere og hjælpe hinanden med at afklare ved ekskursioner til byparker.

Foreløbigt har vi fastlagt tre besøg i henholdsvis Roskilde, København og Herlev. Varigheden er to timer fra 14 til 16 på de angivne datoer. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding.

Vi følger gerne op med flere besøgsmål. Har du en bypark, du er medansvarlig for, og vil du gerne have besøg af kollegaer fra Park- og Naturforvalterne besøger, så giv endelig besked til Kirsten eller Hans Ove. Vi arrangerer gerne flere ture.

Foreløbigt er følgende ekskursioner planlagt

16 Juni. Byparken i Roskilde. Kl. 14:00 – 16:00
Mødested: Ud for Gasværket, med parkeringsmulighed på Vindeboder foran Vikingeskibsmuseet.
Byparken i Roskilde har en 100 år lang historie, og der er nogle særlige interesser og traditioner for parkens brug, som ikke kan ændres uden indledende dialog.
I renoveringsforslaget arbejdes med to hovedværdier:
1) Parken udgør en vigtig del af en unik sammenhæng mellem bymidte/domkirke og fjord/havn.
2) Sammenhængen mellem terrænforholdene og træstrukturerne inde i parken giver en rigtig god parkoplevelse.
Problemstillingerne som vi gerne vil arbejde med i renoveringsforslaget er:
1) Store dele af den strukturerende træplantning er i begyndende forfald.
2) Adgangsforholdene til parken er diffuse og utidssvarende.
3) Vi har fået en god café i parken og de har ikke tidssvarende parkeringsforhold.
Vi arbejder med at udvikle følgende redskaber:
1) En plan for beplantningsudvikling, der kan indarbejdes i driftens arbejdsplanlægning over år.
2) Udvikling af adgangsforholdene og sammenhængen med de ”byrum” som parken støder op til.
3) Afvikling af parkering og varetilkørsel for parkens café.
Mette Jessen fortæller om sine tanker og visioner, og ønsker desuden sparring til f.eks. ændrede parkeringsforhold ved pavillon i parken og til måder at arbejde med udvikling af træplantninger.

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding.

TILMELDING TIL ARRANGEMENTET I ROSKILDE

Læs evt. mere her (eksternt link)

18. August. Østre Anlæg i København. Kl. 14:00 – 16:00
Mødested: indgang til Østre Anlæg fra gadehjørnet mellem Oslo Plads og Stockholmsgade

Parker på Københavns gamle voldanlæg (Tivoli, HC Ørstedparken, Østre Anlæg, Botanisk Have og Kastellet) er næsten 150 år gamle, og der er mange traditioner knyttet til de forskellige parker. Det kan være en kunst at sikre bevaring af de værdifulde dele af parken, og samtidig sikre den løbende fornyelse. Hvordan håndteres fornyelsen i Østre Anlæg?
Peter Nordskov viser rundt.

Læs evt mere her (eksternt link)

15. September. Elverparken i Herlev Kommune kl. 14:00 – 16:00
Mødested. Indgang fra p-plads i Elverparken, Tornerosevej 40
Elverparken er Herlevs næstældste park. Den er anlagt i 50erne, men pga. stigende grundvand ændres vækstforholdene. Terræn og beplantning i parken er nu ved at blive ændret radikalt for 3. gang i parkens historie. Denne gang med høj grad af involvering af borgerne. Kirsten Høi viser rundt

Læs evt. mere her (eksternt link)