I december afholdte Park- og naturforvalterne webinar om “græsafklip som ressource” med fokus på de muligheder og udfordringer der er ved at bruge græs som en ressource i biogasanlæg.

Baggrunden for webinaret var at mange medlemmer har mere og mere fokus på at opsamle græsafklippet i håb om at udpine jorden og skabe lys og luft til andre planter end græsser og grove urter, men at der også er mange udfordringer og få erfaringer med det. Udfordringerne kan være budgettet, logistikken eller mangel på maskinel.

På webinaret belyste park- og landskabsforvalter Majken Asserbo fra Faaborg Midtfyn Kommune hvilke udfordringer forvalterne i kommunerne sidder med. Dernæst fortalte driftsplanlægger Michael Kronborg om de erfaringer man har fra Vordingborg Kommune, hvor man har afleveret græs til biogasanlæg i en årrække. Brian Laut Andersen fra Nature Energy sluttede af med at fortælle om hvordan biogasanlæggene bruger græs i deres anlæg, og hvad der skal til for at modtage det.

Flere og flere biogasanlæg skyder op omkring i Danmark og her kan man afsætte sit græs, hvis det lever op til kravene. En vigtig pointe er nemlig, at der ikke må være affald i græsaflklippet og at stråene ikke må være for lange. Det løser Vordingborg Kommune ved at sende folk uden dagen inden der skal slås, for at fjerne affald, og så slår de med slagler, så græsset er ikke et problem. Da det er en ressourcetung opgave at tjekke for græs, så er det også kun udvalgte strækninger der bliver høstet.

Brian Laut Andersen fra Nature Energy sluttede af med at konstatere, at det ikke er et spørgsmål om hvorvidt græsafklip er en ressource, det er det allerede for biogasanlæggene, det er mere et spørgsmål om hvordan vi bliver bedre til at udnytte det.

Nåede du ikke at se med, så kan du se optagelsen –  tryk på linket herunder