Staudegruppens tidligere arrangementer:

Staudegruppen besøger Hollufgård v. Odense

Odense torsdag den 24. september 2015 kl. 17
Steen Himmer og Marie Sangill viser rundt.

Park og Naturforvalternes staudegruppe, staudeanvendelse i det offentlige rum, arrangerer besigtigelse med skaberne af områdets mere naturlige del.
Hollufgård, er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1487. Gården ligger i Fraugde Sogn, Åsum Herred, Odense Kommune. Hovedbygningen er opført i 1577 og ombygget i 1829, og parken er på 8 hektar. Det er en herregård i typisk renæssancestil, beliggende syd for Odense. Størstedelen af herregårdens bygninger har været fredet siden 1918.
Hollufgård blev opført af rigsråd og stiftslensmand Jørgen Marsvin af materialer, som kom fra Hjallese Kirke. I 1829 foretog den daværende ejer Hans Langkilde en restaurering, hvor noget af det karakteristiske præg gik tabt. Han stod også bag opførelsen af gårdens markante hvidkalkede østfløj. På Hollufgård finder man desuden Danmarks eneste rekonstruerede hus fra bronzealderen.
Hollufgård blev overtaget af Odense Kommune fra staten i 1979 med det formål at skabe et kultur- og museumscenter i naturskønne omgivelser, og herregården dannede i mange år ramme om flere af Odense Bys Museers udstillinger. Parken, som fylder en god del af den i alt 150 ha. store grund omkring Hollufgård, er stadig offentligt tilgængelig.
Vi mødes i gårdspladsen foran hovedbygningen.

Hestehaven 201, 5220 Odense SØ

Tilmelding til PN´s hjemmeside eller til mig ved Staudegruppen hansove@jollybear.dk .

Hans Ove Pedersen

Storkenæb hos Caroline Mathildestiens Stauder

Torsdag den 3. september 2015 kl. 17-18:30
Adr.: Caroline Mathildesti 53, 2950 Vedbæk

Nu skal vi ud og se på storkenæb hos en ekspert. Jeg har kontaktet Birgit Reimer og hun skriver at vi skal være velkommne. ”Min planteskole er lille og passes kun af mig. Der er meget ‘natur’ rundt omkring forstået på den måde, at det får lov at gro vildt evt. med en skiveklipperslåning nu og da. Jeg ved rigtig meget om storkenæb og om hvilke stauder der holder uden pleje. Det kan jeg snakke længe om. Mine salgsplanter er pæne og fine og man må gerne købe af dem. Jeg er selvfølgelig interesseret i mere brug af (de rigtige) stauder i det offentlige rum.”

Birgit Reimer
Caroline Mathildestiens Stauder
www.mathildestien.dk

Det bliver spændende at se hvad storkenæb også kan og det lyder fascinerende med med den simple vedligeholdelse. Blomsterglæden findes hos næsten alle borgere, så det er vigtigt at lade sig inspirere til blomster uden de helt vilde vedligeholdelsesudgifter.

Benyt chancen til at snakke med kollegaer. Park og Naturforvalterne giver en sandwich og vand som afslutning på eftermiddagen. deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig.

Med venlig hilsen

Hans Ove Pedersen

Staudeanlæg i Præstø – staudegruppen 25.8.2015

Park- og Naturforvalternes staudenetværk har længe overvejet at besøge staudeanlæg i Vordingborg Kommune. Nu er der opstået en enestående mulighed for at få en faglig gennemgang af nyrenoverede anlæg i Præstø, idet Vordingborg Kommune afholder et åbent-hus-arrangement ved anlæggene ved Klosternakken og Frederiksminde.

Vordingborg Kommunes gamle købstadsanlæg i Præstø blev i efteråret 2013 renoveret. Formgivningen af området er udarbejdet af Andreas Bruun Landskabsarkitekter. Indretning af bede og valg af planter er udført af Anne Stine Stauder og anlægget vedligeholdes af gartnere fra Vordingborg Kommune.

Der er brugt dynamiske stauder med stor vækstkraft og vitalitet. De er længelevende, ikke stærkt vandrende, skal ikke bindes op, ikke vandes og får ikke sygdomme.

Bedene er sammensat efter 3 forskellige principper:

– Klosternakken på siden af kirkegården består af 2 moderne stauderabatter med hovedvægt på de høje stauder. Det er i plantet i mindre grupper, mere end 50 forskellige sorter.

– Det store skygge-bed i parken ved Frederiksminde er i de fleste felter plantet i 2 lag, en høj staude og en lavere, der dækker bunden fuldstændigt eller en kraftig bladplante, der dækker alene.

– De runde bede i plænen foran Frederiksminde er plantet efter de nyeste principper fra Holland, Tyskland og USA. Der udvælges nogle færre stauder, her 11 forskellige, der “arbejder” godt sammen. Det hele blandes tilfældigt, så intet står i grupper.

Rundvisningen foregår ved Nicholas Durin, Vordingborg Kommune samt Anne Stine Bruun og Finn Bruun.

Tid og sted:
Tirsdag, d. 25. august kl. 19-20.30
Klosternakken 8, 4720 Præstø
(parkering for enden af Fjordstien eller Dalstien, da parkering frabedes foran Hotel Frederiksminde)

Staudegruppen – Ballerup onsdag den 17. juni 2015

Nyetableret staudebed ved Ballerup kirke (her er det foreløbigt løgvæksterne, der har domineret billedet.
En dag i september trodsede en lille sluttet skare rusk og regn og mødte op til et staudearrangement i Ballerup. Her så vi på flere plantninger i Ballerup bymidte og diskuterede problemer og muligheder på lokaliteter hvor vi kommunen stod over for at skulle etablere nye plantninger.
Nu er muligheden igen for at se nye og etablerede staudebede og drøfte problemstillinger ved plantevalg, plantning og pleje.
Vi starter i kommunens nyeste bykvarter Søndergård ved Måløv station. Her har det grønne været i centrum lige fra starten – i første omgang med vægt på plantning af allétræer – men nu hvor kvarteret er ved at være udbygget skal der arbejdes mere detaljeret med frodigheden i de grønne områder og her får stauderne en rolle. Der er allerede etableret plantninger og vi vil derudover diskutere de tanker, kommunens Park og Natur-team har for nye bede.
Derudover skal vi se på nyetablerede staudeplantninger andre steder i kommunen.
Vi mødes på Søndergård Torv (Søndergårds Allé) udfor Måløv station kl. 17:00.
Frist for tilmelding er mandag den 15. juni.

Arne Jensens staudeplanteskole på Tostholm d.3.juni 2015

Nu er vi klar med sæsonens første arrangement i staudenetværket. Arrangementet foregår hos staudegartner Arne Jensen, Tostholm ved Hedehusene onsdag den 3. juni kl. 17:00.

Arne Jensen har arbejdet med stauder siden 1957, og han har haft sin egen virksomhed siden 1969. Til forskel fra mange andre har Arne Jensen særlig interesse indenfor anvendelsen af stauder, græsser, forårsblomster, buske samt lette træer.
For tre år siden har Arne Jensen udarbejdet et udvalg af ca. 120 forskellige stauder og græsser, som især vil være velegnet til offentlig anlæg pga. det lave pasningsniveau. Netop det lave pasningsniveau er interessant for landskabsarkitekter og kommunalforvaltere. Arne Jensen lægger især vægt på plantens frodighed.

Til staudegruppemødet d. 3. juni vil der blive udleveret et kompendie lavet af Arne Jensen, der omhandler de bedste stauder og græsser til det offentlige rum. Der vil være mulighed for at købe stauder i forbindelse med besøget.

Adressen er Tostholmvej 1, 2640 Hedehusene.

Hvis du kommer med offentlig transport vil der være mulighed for kørelejlighed fra Hedehusene station kl. 16:40 (regionaltog ankommer fra København 16:35 og fra Roskilde 16:19) – kontakt Karsten på mail kli@balk.dk. Gummistøvler eller andet solidt fodtøj anbefales. Vores kollega Magdalena Hermansen fra Høje Taastrup Kommune har formidlet kontakten og vil indledningsvist fortælle om sit samarbejde med planteskolen.

En ny perle i fælledparken

32 var mødt op til at snakke om overdrevsplanter i et bed i byen. Henriette Vonsbæk kom med den oprindelige idé til at lade biolog Dorte Nissen fra Urban Green udarbejde en liste over et antal vilde flerårige urter som plug-planter udfolde sig. Lærke Knudsen videreførte bedets skæbne, der på dagen fik en del skeptisk kritik fra (kirkegårds)gartnerne der skulle passe bedet. Vi andre synes bedet var en stor succes, selv om Destortion havde skåret vegetationen ned. Der mangler i den grad formidling, men den er på vej. I Fællesparken så vi strålende stauder i det nye bed formet af GHB landskabsarkitekter ved Marianne Riemer. Et smukt terrasseret sceneri med udsigt over søens springvand og de markante bygninger på Blegdamsvej i baggrunden. Yndet til ophold på bænke og glittet beton. I bedene var både traditionelle stauder, græsser, stedsegrønne og små træer. En ny perle i Fælledparken.

Med venlig hilsen
Hans Ove

Staudegruppen: Besøg på Overdam Planteskole 7.10.2014

Staudegruppen inviterer til det næste arrangement på

Overdam Planteskole, tirsdag den 7. oktober kl. 17

Mødested:Overdam Planteskole, Agiltevej 11, 2970 Hørsholm (et par km fra Helsingørmotorvejens frakørsel 9)

Ved arrangementet på Brønshøj Torv i august fik vi af planteskoleejer Poul Petersen en inspirerende indføring i de enkelte arter af prydgræsser og stauder, der var anvendt på torvet. Vi har nu fået mulighed for at besøge planteskolen – dels for at høre mere om de forskellige arter og sorter egnede for anvendelse i offentlige friarealer m.m. og dels se eksempler på de mange mulige sammensætninger af planterne. Her kan også opleves store græsser hvis overdådige blomsterstande vifter os om hovedet. Udover produktionsarealerne rummer planteskolen også en interessant udstillingshave. Arrangementet slutter med lidt at spise og drikke. Det er gratis at deltage men kræver tilmelding via nedenstående link senest 5. oktober.

24-9-2014: Stauder og prydgræsser i Ballerup

Den 24. September besøger staudenetværket Ballerup Kommune. Flere års besparelser på driften af de grønne områder generelt kan mærkes på alle typer friarealer, men inden for de seneste år er der skabt mulighed for at opprioritere driften og på udvalgte steder arbejdes der nu intenst med at indpasse stauder og prydgræsser i stedet for plænegræs og bunddækkende buske. Vi starter på rådhuset – hvor forpladsens græsvolde i 2011 blev suppleret med grupper af træer og prydgræsser.

Efter en introduktion her bevæger vi os i private biler rundt til en række nyere plantninger og hører om erfaringerne med at indføre staudeplantninger i byrummene og vi slutter af med sandwich og vand tilbage på rådhuset.

Mødetid og -sted: Onsdag den 24. September kl. 17, Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup, Mødelokale A3

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig

18-9-2014: Haven i Fælledparken og Biotopbed på Blegdamsvej

Dato: Torsdag d. 18. september 2014, kl. 17.00 – 19.30

Landskabsarkitekternes Forening inviterer i samarbejde med KPN til et arrangement om to vidt forskellig former for anvendelse af stauder, torsdag den 18. september, kl. 17.00 – 19.30.

Arrangementet starter foran Simeon-Sankt Johannes Kirken. Bedet består af vilde arter og Dorte Nissen fra Urban Green vil fortælle om planterne og tankerne bag bedet. Biotopbedet på Blegdamsvej er med til at bringe naturen ind i byen og plantevalget er inspireret af naturtypen overdrev. I foråret 2013 blev der plantet mere end 20 forskellige vilde danske plantearter i bedet langs kirkemuren og efterfølgende er der kommet flere til.

Derefter går, cykler eller kører vi sammen til Fælledparken (ca. 1,5 km), hvor Marianne Rimer fra GHB Landskabsarkitekter a/s vil fortælle om den nye have i Fælledparken.

Haven er anlagt i 2012 lige ned til Fælledsøen. Havens udformning og plantevalg tager udgangspunkt i mødet med søen og den nære tilknytning til denne. Bedene er hovedsagelig etableret med stauder og løgplanter, dog nogle steder suppleret med blomstrende buske og enkelte mindre træer. Haven er præmieret af Foreningen Hovedstadens Forskønnelse 2012 samt indstillet af Arkitektforeningen til Årets Store Arne 2013 og tildelt Københavns Kommunes bygningspræmiering 2013, alle som en del af det samlede projekt for Fælledparken.

Vi slutter arrangementet med sandwich og vand. Det vil samtidig være muligt at diskutere muligheder og begrænsninger ved de forskellige anvendelser.

Tilmelding senest den 16. september. Arrangementet er gratis. Alle medlemmer af JA er velkommen til at deltage.

Vi mødes foran Simeon-Sankt Johannes Kirken, Nørre Allé 2, 2200 København N, kl. 17.

Kontaktperson: Michala Nystrøm/mobil 24671262.

Succes for Staudenetværk

KPNs Staudenetværk har fundet nøglen til at lave succesfulde medlemsarrangementer. Højt fagligt indhold, engagerede rundvisere og en bid brød til at gå hjem på.

Aktiviteten i KPNs staudenetværk på Sjælland er høj og netværket har i det sidste år afholdt 4 arrangementer. Drivkræfter i netværket er de to KPN-bestyrelsesmedlemmer og landskabsarkitekter, Hans Ove Pedersen og Karsten Linding.

”Opskriften er egentlig enkel; vi finder frem til de faglige ildsjæle, der har spidskompetencer og erfaringer med stauder i det offentlige rum og gerne vil vise deres steder frem og fortælle. Og så inviterer vi medlemmerne til at møde op, typisk sidst på eftermiddagen, så arrangementet ligger lige på kanten mellem arbejde og fritid. Varigheden er typisk et par timer, så det er ikke noget, der vælter arbejdsdagen,” fortæller Hans Ove Pedersen.

Kommunale Park- og Naturforvaltere støtter netværksarrangementerne med et lille traktement, men det er gratis for medlemmer af foreningen at deltage. Enkelte af arrangementerne har været markedsført i samarbejde med JA – Jordbrugsakademikerne.

”Jeg tror nøglen til staudenetværkets succes er, at arrangementerne har fokus på den meget konkrete faglighed som er knyttet til stauder i det offentlige rum og at tidsforbruget ved at deltage er begrænset. Det er også en kæmpe fordel, at det er meget enkelt og uformelt, så vi kan tilbyde arrangementerne gratis til medlemmerne. Det er vigtigt i en tid, hvor mange har begrænsede midler til at deltage i faglige arrangementer,” vurderer Karsten Linding. ”Varigheden betyder selvfølgelig, at arrangementerne primært appellerer lokalt og regionalt, men det er altså meget enkelt at arrangere og vi kan kun opfordre vores kollegaer rundt i landet til at tage tilsvarende initiativer. Det faglige udbytte er højt og det styrker de kollegiale forbindelser og netværket bringer folk med fælles faglige interesser sammen,” siger Karsten Linding.

Staudegruppens tur til Furesø Kommune 18.6 2014

Stemningsbilleder fra Staudegruppens tur til Furesø, hvor overgartner Christina Kastrup Madsen og tre engagerede gartnere fra kommunens gartnerafdeling viste rundt.

Onsdag den 18. Juni 2014 besøgte staudenetværket Furesø Kommunes gartnerafdeling. Her blev vi vist rundt af overgartner Christina Kastrup Madsen og tre engagerede gartnere fra kommunens gartnerafdeling. Efter en lille introduktion besøgte vi først en række anlæg i Værløse bymidte, hvor gartnerne, der passede anlæggene, fortalte om anlæg og pleje og gav gode og håndgribelige svar på spørgsmål til etableringen m.m.. Første stop var den nye regnhave ved kulturhuset ”Galaksen” i Værløse Bymidte, et ca. 1.000 m2 stort anlæg etableret med stauder og prydgræsser i et terraseret haverum med bassiner i tre niveauer.

Herfra gik turen videre til hævede bede med stauder, græsser og dekorative krydderurter på gågadestrøget i bymidten og bl.a. et lille nyanlæg med stauder i grus samt beplantede midterrabatter på Kollekollevej ved Værløse station. Her hørte vi om erfaringer med forskellige salttolerante stauder, græsser og buske og om kommunens strategi for glatførebekæmpelse, hvor der på særligt udvalgte strækninger af hensyn til rabatplantninger anvendes CMA som optøningsmiddel.

Turen sluttede på Jonstrupvej i Jonstrup, en ca. 250 m lang vejstrækning med tre år gamle og meget frodige staude- og prydgræssammensætninger i rabat mellem vej og cykelsti. Til slut var der sandvich og networking tilbage på Materielgårdens terrasse.

Brønshøj Torv – en oplevelse værd – d. 13.8

Møde i staudenetværket onsdag den 13. august 2014 kl. 17 til 19.

Siden sporvejene er nedlagt er der nu kun busser på torvet i Brønshøj som er et sandt trafikknudepunkt. Københavns Kommune har længe arbejdet med torvets mange muligheder og har for få år siden opgivet at passe rosenbede på den store plads. Der er nu plantet stauder og det har Overdam Planteskole forestået. Poul Petersen vil fortælle om artsvalget og Lærke Knudsen vil medbringe bl.a. plantelister på dagen

Torvet er præget af en smuk lang bygning der viser sig at rumme en gammel ryttergård, som de lå rundt i landet når rejsende skulle skifte heste. Bag ryttergården findes en parterreagtig samling af stauder og Morten Falmer Nielsen har sammen med andre forestået pasningen af dem i nogle år.

Hør historien om samarbejdet mellem kommunen og de frivillige ved havens pasning.

Der bydes på en sandwich ved afslutningen af arrangementet.

Staudegruppens aktivitetsplan for 2014

I samarbejde ml. KPN, JA´s og LAF´s staudegruppe

August:

Staudebedet på Brønshøj Torv, fra rosenhave til vilde stauder. Ryttergårdens have. Lærke Knudsen. KPN onsdag den 13. august kl. 17
August: Biotopbed på Blegdamsvej. Lærke Knudsen, vilde danske arter.

Fælledparkens nye staudehave. Se to vidt forskellige former for staudeanvendelse. LAF torsdag 28. august kl. 17

September 10. – 12. September: Danske Parkdage: Staudebede i Roskilde: Parkchefens perle, muren ved palæet (mod Stændertorvet), Christiansminde (ny udstykning ved Roskilde vest) og i mere ekstensive friarealer ved Vindinge landsby. De 2 sidste bede er udført i efteråret 2011 af Anne Stine Stauder men vedligeholdes af egne gartnere. Videnspersoner: Karsten Linding, Mette Jessen, Karen Attwell. LAF Michala Nystrøm
Stauder i Ballerup Kommune, Karsten Linding KPN onsdag 24. kl. 17. Begynder på Ballerup Rådhus, derefter tur i marken.

Primo oktober: Anne Stine Stauder, september måneds silverbloom. Gensyn med haven, denne gang med store frodige græsser på sten- og grusgravens overflade. Husk der kan købes planter i planteskolen. JA ? torsdag den 2. oktober kl. 17

Alle interesserede KPN-medlemmer kan tilmelde sig her på hjemmesiden, ved at sende en mail til sekretariatet, se kolonnen til højre. Vi forestiller os at der kan opstå spontane – lokale – aktiviteter i netværket, hvis f. eks. et medlem vil præsentere et nyt anlæg, eller en problemstilling i forbindelse med nyanlæg eller drift af staudebede i offentlige rum.

Herunder kan du finde allerede afholdte arrangementer og måske inspiration.

Staudegruppens tur til Charlottehaven d. 7. maj 2014

Guided tur til Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

Staudegruppen besøger friarealet på Østerbro med hotellejligheder, fitnesscenter, café og konferencecenter. Det er kendetegnet ved at være tilplantet med græsser og letløvede træer der minder om et lille savannelandskab. Det er Stig Lennart Anderssons tegnestue der har forestået planlægningen og vi har været så heldige at få projektleder Hanne Bruun Møller til at vise os rundt i haven på gangene, for at vi kan opleve de rumlige konstellationer. Måske kan vi også se haven lidt fra oven i en af trappeopgangene. Dette er vigtigt for at forstå hele konceptet.

Ovenstående billede er fra oktober 2013, så når vi ser det er græsserne jo klippet ned (sker efter sigende i marts). Det er nok muligt for os fagfolk at forestille os den frodighed der er på eftersommeren, selv om det i maj ser anderledes ud. Se anlæggets struktur fra oven, hvorfra beboere eller gæster ser haven på andre årstider og få en kvalificeret forklaring på anlæggets indhold. Vi vil også høre om de problemer der har været i etableringsfasen og om områdets drift.

Som afslutning byder KPN på en sandwich og vand.

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig af hensyn til “forplejning”.

Mødested: Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

Vel mødt – vi glæder os til at se jer!

Hans Ove Pedersen Karsten Linding

Tilmelding – Staudegruppens tur – 7.5 2014

Staude-rundtur i Valbyparken i København

Staudegruppen i KPN inviterer til rundvisning i Valbyparken blandt de mange stauder. Rundvisningen gennemføres onsdag den 18. september 2013 kl. 16 – 18. Vi mødes ved Hammelstrupvej 100, ved. Iscaféen. Tilmelding nødvendig.

Staudegruppen talte om, ved sidste besigtigelse hos Ann Stine Stauder, at vi skulle samles igen til september og nu er tiden kommet, hvor vi skal se stauderne i temahaverne i Valby Parken. Parkforvalter, landskabsarkitekt Paul Plettinx vil fortælle om de mange stauder i de runde haver der blev anlagt af forskellige i 1996. Jane Schuls have er ændret fra sommerblomster til stauder, men som hun fortalte om i vinters, er de sat i 10 cm grus af hensyn til vedligeholdelsen. Vi vil se om der stadig er frodighed i gruset, som der tilsyneladende var hos Anne Stine Studehave.

I Skovhaven vil vi snakke med en frivillig entusiast Signe Hermansen, der forestår vedligeholdelsen i den bæredygtige have. Permahaven som hun selv kalder den. Der findes i den have en lang række spiselige og kvælstofproducerende stauder. Stauderne her skal ikke alene se godt ud, de skal kunne bruges til noget. Der vil også være mulighed for at se om der findes stauder i de andre haver.

Det praktiske

Kommunale Park og Naturforvaltere vil være vært ved en sandwich og noget at drikke. Derfor er tilmelding nødvendig.Tryk her for at sende email med tilmelding.

Tid og mødested

Onsdag den 18. september 2013 kl. 16 – 18, Hammelstrupvej 100, Iscaféen. For enden af vejen er en vendeplads med parkeringspladser. Der mødes vi. Temahaverne ligger lige i nærheden.

Vel mødt Karsten Linding Flemming Kruse og Hans Ove Pedersen

Fyraftensmøde – intro til Staudenetværk

Meld dig til KPNs Staudenetværk og bliv orienteret og inviteret, når der er nyheder og arrangementer. Her kan du læse mere om arrangementet d. 24. april.

Den 24. april afholdt Jordbrugsakademikerne’s (JA) ”Netværk for Haveentusiaster” i samarbejde med KPN et fyraftensarrangement hos Anne Stine Stauder ved Stenlille på Vestsjælland. Ca. 30 deltagere havde på denne ikke alt for varme forårsdag fundet vej til planteskolen der er etableret i en tidligere grusgrav. Hans Ove Pedersen bød velkommen på vegne af begge arrangører og orienterede om KPNs arbejde for at etablere et (eller flere lokale) staudenetværk blandt KPNs medlemmer.

Herefter tog planteskolens indehavere, Anne Stine og Finn Bruun, over og fortalte om baggrunden for at etablere planteskolen. Flere af KPNs medlemmer kender allerede planteskolen, der har specialiseret sig i præriestauder og –græsser, og mange stiftede bekendtskab med Anne Stine og Finn, da de på Danske Parkdage i Ålborg i september modtog Havekulturfondens hæderspris.

Da foråret i år jo var ca. 3 uger forsinket var der ikke så mange planter at se på dette tidspunkt men deltagerne fik en spændende indføring i brugen af fortrinsvis nordamerikanske arter og sorter af græsser og stauder, om jordbund, selektiv lugning m.m. og en rundvisning i planteskolens egen prærie der domineres af mange sentblomstrende arter og i tilgift dertil et særdeles rigt insektliv sent på sæsonen

Til slut var der mulighed for at købe de mange forskellige specialiteter og servering af sandwiches i teltet og tid til networking. De interesserede deltagere skrev sig på en liste til det nye staudenetværk.

Alle interesserede KPN-medlemmer kan som nævnet nu tilmelde sig her på hjemmesiden, ved at sende en mail til sekretariatet, se kolonnen til højre. Vi forestiller os at der kan opstå spontane – lokale – aktiviteter i netværket, hvis f. eks. et medlem vil præsentere et nyt anlæg, eller en problemstilling i forbindelse med nyanlæg eller drift af staudebede i offentlige rum. Lige nu er der planer om et besøg på Anne Stine Stauder igen i august, hvor der er gode muligheder for at se præriestauder i blomst.

Kommunale Park og Naturforvaltere har i samarbejde med Jordbrugs Akademikernes ”Netværk for haveentusiaster” arrangeret en inspirationsdag hos Anne Stine Stauder.

Arrangementet foregår onsdag den 24. april kl. 17 i Stenlille ved Sorø og adressen er: Anne Stine Stauder, Øbrovej 2, Assentorp, 4295 Stenlille ved Sorø.

Virksomheden modtog i 2012 Havekulturfondens Hæderspris, der blev uddelt ved Danske Parkdage i Aalborg. Du kan læse mere Havekulturfondens Hæderspris og Anne Stine Stauder på dette link.

Tilmelding (med login) via JAs hjemmeside/arrangementskalender

Vigtigt: Ikke medlemmer af JA skal via JAs hjemmeside oprette et eksternt login for at kunne tilmelde sig (på www.ja.dk klikker du på ”Opret login i den grønne bjælke). Hvis I ønsker assistance, så kontakt Cathrine Norup, JA: Tlf. 33 21 28 00.

KPNs Staudegruppe, der arbejder for udbredelse af kendskabet til og øget anvendelse af stauder, vil deltage i arrangementet. Alle er velkomne i KPNs Staudegruppe, der arbejder for at fastholde det store vidensniveau, der findes om stauder i Danmark og understøtte erfaringsudveksling og videndeling.Se nærmere om kontakt til Staudegruppen i spalte til højre.