Stor interesse for netværk om biodiversitet

I foråret inviterede vi Park- og Naturforvalterne til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse med mulighed for at byde ind med erfaringer, udfordringer og ønsker til fx mere viden om græspleje til fremme af biodiversitet. Undersøgelsen blev lavet med henblik på at afdække, om der var interesse for netværksgrupper eller øvrig erfaringsudveksling inden for netop dette emne.

Hermed en kort opsummering af undersøgelsen. Blandt de medlemmer, som besvarede undersøgelsen, ønsker ¾-dele at indgå i et netværk til erfaringsudveksling. Foreningen vil derfor gå videre med arbejdet om at fremme vidensdelingen og styrke samarbejdet kommunerne imellem. Herunder kan du læse mere om, hvad besvarelserne særligt efterspurgte i det fremtidige arbejde samt hvilke formater af vidensdeling, der er størst opbakning til.

Undersøgelsens konklusioner

Respondenterne blev først og fremmest spurgt om, hvorvidt de har arbejdet målrettet med at fremme biodiversiteten på deres græsarealer. Det havde 29 ud af 34 respondenter. Dog var det kun ganske få respondenter, som havde arbejdet målrettet med dette i mere end 5 år. De største barrierer for at komme videre med arbejdet er ifølge undersøgelsen særligt mangel på viden samt tid, som nedenstående svarfordeling viser.

Mangel på viden dækker over ønsker om mere viden på mange områder som det ses af nedenstående svarfordeling. Der er derfor masser af spørgsmål at besvare og sparre om i et kommende netværk.

3 ud af 4 respondenter ønsker at indgå i et netværk til erfaringsudveksling, men formatet skal helst være online – gerne i form af online foredrag. Dette format fik i hvert fald størst opbakning i undersøgelsen.