Studegruppens besøg i Geelshaven og Virumparken

Ved Ida Vestergaard, Niels Lützen og Ulrik Reeh.

Beretning fra Hans Ove Pedersen

På en sommerdag i maj besøgte vi de 2 parkanlæg i Lyngby-Taarbæk Kommune for at se på anvendelse af stauder sammen med klippede takspuder, Azalier og lette blomstrende buske samt et LAR-anlæg tilplantet og udformet til overskudsvand med udlagte vegetationsmåtter.

 

Geelsparken
Geelsparken er anlagt i 1942 under daværende stadsingeniør Rastrup og var oprindeligt tilplantet med buskroser som vist på den oprindelige plan. To plantninger blev anlagt langs de dengang nybyggede karrébebyggelser. I forbindelse med en milliondonation til ”blomster i byen” omkring årtusindskiftet skabte Ida Vestergaard på baggrund af den gamle tegning med roser en udskiftning til en flammende sammensætning af sorter i rød, orange, hvid, men med duftende Rhododendron luteum som dominerende plante. Ida nævnte, at vi på grund af heden kom 14 dage for sent, men der var mængder af blomster at se. De blev på en gang adskilt og samlet af klippet taks som pur, som gartnerne havde valgt at klippe som paddehatte svarende til Azaleaplanterne. Som overstandere var plantet Bærmispel og Ildløn. Staudeindslaget skulle være i form af Hosta ’Royal Standard’ hvidblomstret og duftende, men den var kun delvis synlig eller klippet ned.

Bygherre: Park og Vej, LTK

Se billeder fra dagen nederst i artiklen

 

Virumparken
Virumparken er anlagt 1943 og tegnet af kommunegartner Gram fra Frederiksberg med snoede gange og med en børneinstitution mod syd.

Omkring et tidligere vandhul i Virumparken er anlagt et afvandingsanlæg fra parcelhusområdet mod vest med en nyplantning mod vest og et fordybet langstrakt vandhul som trods varmen var vandfyldt. Landskabsarkitekt Niels Lützen havde udformet anlægget og givet det koter, så vandet kan ledes det rigtige sted hen og omkring den langstrakte sø er lagt vegetationmåtter fra Vegtech. Ulrik Reeh kunne redegøre for de ca 20 arter der oprindeligt var i måtterne og udseendet blev drøftet. Vandet var klart og begroet med vandplanter og en spredt bestand af dunhammer i søen. Måtterne viste sig fra sin bedste side med Gul Iris og Trævlekrone og en fin bestand af Ranunkler. Vandranunkler i vandet. Et græsdække i bunden der ikke var forskriftsmæssigt fjernet har formentlig dækket mange flere smukke vilde urter. Et smukt skue i sarte farver og børnene vidste at værdsætte det hele. Se billederene fra det smukke skue.

Bygherre: Lyngby Taarbæk Forsyning under kraftig indvirkning af Ida Vestergaard.

 

IMG_6069          IMG_6074

geelshaven          IMG_6079