Studerende som er tilknyttet en arbejdsplads (fx som praktikant, studentermedhjælper o. lign) kan deltage til samme pris som medlemmer af Park- og Naturforvalterne, når den studerende er ifølge med et medlem af foreningen fra arbejdspladsen.  Prisen for studerende som er selvbetalere er 400 kr (pr konferencedag). Der kan maksimalt deltage 10 % studerende i arrangementer.