Telefon Have og Landskab 2018

Telefonbogen Telefon Have og Landskab 2018, som er en fælles telefonbog for otte grønne organisationer, er nu udkommet.

Telefonbogen bruges som medlemsliste og kontaktled i og mellem organisationerne:

 • Danske Arkitektvirksomheder
 • Danske Landskabsarkitekter
 • Park- og Naturforvalterne
 • Danske Anlægsgartnere
 • Brancheforening for indendørs Beplantningsfirmaer
 • Brolæggerlauget
 • Dansk træplejeforening
 • Danske Planteskoler

Som medlem af en af disse organisationer, burde telefonbogen nu ligge i din postkasse.

I telefonbogen kan du se navne adresser og numre på:

 • Landskabsarkitekter
 • Park- og naturforvaltere
 • Anlægsgartnere
 • Brolæggere
 • Planteskoler
 • Andre faggrupper inden for planlægning, anlæg og drift af grønne områder

Derfor kan telefonbogen også være et nyttigt kontaktled for andre til de ønskede fagfolk. Redaktion og bestilling kan ske på: sh@dag.dk, 33860860.