Temamøde 1 – den udvidede version

Selsmosen

Selsmosen som ligger op til Taastrupgård, var i mange år plaget af årlige overløb, som oversvømmede de omliggende veje og kældre.
Ved en større udvidelse af søen, som inddrog det omliggende parkområde fik man mere kapacitet og derved mulighed for at håndtere 50 års hændelser.
Da parkens arealer blev mindre opstod der samtidig et behov for erstatningsarealer. Derved blev vandaktivitetsparken en alternativ mulighed. Aktiviteterne blev flyttet ud på vandet og skabte derved nye oplevelser i parken. Det blev alt sammen til i et samarbejde imellem HTK forsyning og kommunen med FORCE4 som arkitekt.
FORCE4, tager jer sammen med Parkchef Claus Dahl igennem Selsmosen og fortæller om de udfordringer vi har mødt i anlægsfasen og efterfølgende.

Taastrupgaard

Taastrupgaard er en bebyggelse fra 1972, der består af 38 blokke med knap tusinde almene lejeboliger. Bebyggelsen har været præget af sociale og fysiske problemer fra sin fødsel og er på regeringens ghettoliste. Gennem årene er der gennemført renoveringer, forskønnelser, boligsociale tiltag og kriminalpræventive indsatser. Men det har ikke rykket grundlæggende ved områdets beboersammensætning og udfordringerne.
Nu er der vedtaget en fornyelsesplan, hvor otte blokke – ca. 1/5 af boligerne – rives ned midt i den tætte bebyggelse. På arealet opføres et børnekulturhus, samt kommunens billedskole, musikskole og dramaskole. Børne- og kulturhuset bidrager til at åbne boligområdet og give borgere fra hele kommunen en anledning for at komme her. Samtidig bidrager planen til at bryde bebyggelsen ned i mindre enheder og få skabt et naturligt centrum i området. Fornyelsesplanen giver også mulighed for at skabe en større blanding af boligtyper og ejerformer i området. Kommunen vil give mulighed for at bygge nye private ejerboliger tæt på Taastrup Station og tæt på Selsmoseparken. Den større blanding af boligtyper og ejerformer vil bidrage til, at området får en mere socialt afbalanceret beboersammensætning. Som en del af byudviklingen anlægges et bylivsstrøg fra Taastrup Station, som skaber en klar og logisk hovedadgang til kvarteret.

Udviklingskonsulent Philip Arnhild tager jer igennem Taastrupgaard og fortæller om byudviklingsprojektet.

Rønnevangsstrøget

I en årrække dannede det funktionstømte Rønnevangscenter trækplaster for områdets ’rødder’ og både centeret samt de omkringliggende arealer var præget af hærværk og utryghed. I den forbindelse formulerede Høje-Taastrup Kommune idéen om at skabe ’Rønnevangsstrøget’; et parkstrøg der løb fra fodboldbanerne til Rønnevangs Kirken og understøttede den positive transformation, der var på vej i området: Centeret blev revet ned og en række rækkehuse skød op. Der blev bygget et plejehjem og flere institutioner i området fik nyt liv. Rønnevangsstrøget binder området sammen og tilbyder i dag både aktive steder til områdets unge, legeområder i forbindelse med områdets institutioner og en rekreativ, grøn oase med stauder og høje græsser i forbindelse med et regnvandsbassin.

Sofie Willems fra Spektrum Arkitekter, der har tegnet projektet, tager jer med på en tur igennem området og fortæller om idéerne bag.

Røjlegrøften Naturpark

Banedanmark er i gang med at anlægge den nye Ringstedbane. Den nye bane har taget noget af Vallensbæk Sø, der rent teknisk funger som et anlæg, der renser regnvand og forhindrer det i at oversvømme områder ved St. Vejleå i Ishøj. Derfor skulle der anlægges et erstatningsbassin i området. Samtidig har det været et længe næret ønske fra borgerne i området at etablere en støjvold op mod Holbækmotorvejen – og nu også den nye Ringstedbane.
Fremfor at anlægge en klassiske støjvold og et klassisk regnvandsbassin har Høje-Taastrup Kommune tænkt innovativt og ud af boksen og skabt et rekreativt område til både børnefamilier, naturelskere og motionister – støjvolden og bassinerne indgår som rekreative elementer i form af kælkebakker og aktivitetssøer.
Røjlegrøften er blevet til i et tæt samspil med borgerne, og en fokusgruppe med repræsentanter fra bl.a. grundejerforeninger og spejdere har udvalgt og prioriteret parkens faciliteter og beplantning.

Orbicon som har været konsulent på projektet tager jer sammen med projektansvarlig Kristel Hansen rundt i området og fortæller om projektets udfordringer og succeser.