Temamøde 2 – den udvidede version

Regionalt Fritidsområde

Det Regionale Fritidsområde i Høje Taastrup by udgør et areal på ca. 150 ha. Bydelen skal rumme klynger af forlystelser og oplevelsesbaserede virksomheder, men også grønne byrum og stier, som skal koble området til resten af byen. Aktuelt planlægges for bl.a. Nordic Water Universe, verdens 5. største vandland og en oplevelsesoase, der dækker et areal på 840.000 m² fordelt på to områder; en ferie- og forlystelses by og en rekreativ naturpark.

Vi tager en gåtur i området sammen med Stig Ammitzbøll Jørgensen fra Lendager Group, og ser på mulighederne i transformationen fra bar mark til en spændende ny bydel, hvor de grønne byrum og naturen tænkes ind.

Gadehave/Gadehavegaard

Gadehavekvarteret ligger mellem Høje-Taastrup Station og Roskildevej og rummer primært en række store boligblokke fra 1970’erne. Den almene boligafdeling Gadehavegaard er på regeringens ghettoliste, mens resten af boligerne i kvarteret er ejerboliger. Bebyggelserne er udbygget i klynger rundt om et modernistisk skelet af infrastruktur, der har resulteret i, at kvarteret er opdelt af brede boulevarder og grønne rabatter og mangler indre sammenhæng.

Kommunen har igangsat en områdefornyelse, der skal binde Gadehavekvarteret bedre sammen og skabe gode rammer for byliv og tryghed. Det er etableret en ny skolegård på Gadehaveskolen, der understøtter skolens naturfaglige profil og giver mulighed for forskellige typer af ophold og aktiviteter. Der er etableret en kunstgræsbanen med belysning om aftenen, der har skabt liv og tryghed i området, og i de kommende år udvikles den grønne kile i kvarteret til et sammenbindende element for kvarteret og en attraktiv kvarterpark for områdets beboere og institutioner.

Kommunen har samtidigt udarbejdet en langsigtet visionsplan for kvarteret. Visionsplanen viser et potentiale for fortætning, der vil give mulighed for mere blandede boligtyper i området, f.eks. rækkehuse. Her foreslås infrastrukturen ændret, så boulevarder omdannes til boligveje og tunneller erstattes af trygge krydsninger for bløde trafikanter. Gadehavegaards beboerhus foreslås flyttet ind midt i kvarteret så det bliver et fælles kvarterhus. Endelig rummer Gadehavekvarteret en række videns institutioner, – Skolen, Gymnasiet, Next og Teknologisk Institut. Høje-Taastrup Kommune vil gerne give plads til nye uddannelsesinstitutioner, erhverv og ungdomsboliger mv. i området, der kan skabe et campusmiljø og understøtte kvarterets videns profil.

Flemming Overgaard fra Keingart fortæller jer sammen med Udviklingskonsulent Nabil Ben Chaabane om Gadehavekvarteret.

Høje Taastrup C

I de kommende år sker der en ambitiøs byudvikling i området mellem Høje Taastrup Station og City2 – Høje Taastrup C. De centrale dele af Høje Taastrup By skal omdannes til en mere sammenhængende, aktiv og tryg bydel med flere boliger og mere erhverv. Centralt i projektet er, at der skabes et gennemgående parkstrøg med stier, pladser til aktiviteter og oplevelser for hele byen.
Byudviklingen skal varetages af Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S, som ejes af de tre grundejere i området – Danske Shoppingcentre, Ejendoms Selskabet Norden og Høje-Taastrup Kommune.
Project director, Arkitekt MAA, Mads Birgens, COBE arkitekter, der i team sammen med Rambøll og Topotek1, har udformet projektet vil fortælle om arbejdet, udfordringer og ideer bag udformningen af bydelens nye Parkstrøg. Læs mere på www.htk.dk/htc