Temamøde 3 – den udvidede version

Kulturparken

Historien om Danmarks råstofudvinding og industrikulturarv har sat markante spor i Hedehusene. Kulturparken iscenesætter og formidler byens identitet og kulturarv på en anden måde end et bymuseum, og skaber nye oplevelser for besøgende i parken. En ’oplevelsessti’ gennem parken er udført som et historiefortællende element, der via en grafisk belægning formidler Hedehusenes historie. Stien er af en blanding af beton, tegl, sten og grus, som netop afspejler byens industrikulturarv.

Joan Raun Nielsen fra Spektrum Arkitekter, der har tegnet projektet, tager jer med på en tur igennem området og fortæller om idéerne bag.

Nærheden

Besøg et af Danmarks største byudviklingsprojekter Nærheden. Nærheden skal være et bud på fremtidens forstad med plads til 3.000 boliger, naturområder, skole og indkøbsmuligheder. Bydelen vil have en rig variation i boligtyper, arkitektur og beboere, og der vil blive skabt optimale rammer for en nem hverdag og stærke fællesskaber. Udviklingen af Nærheden varetages af byudviklingsselskabet NærHeden P/S. Selskabet er ejet af Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg. De to parter ejer hver 50% af selskabet.

På turen vil Ole Møller, projektdirektør og Lene Madsen, chefkonsulent for Nærheden P/S føre os igennem det grønne parkstrøg Loopet, som binder den nye bydel sammen med den eksisterende by. Vi ser eksempler på kreativ håndtering af regnvand og en artsrig beplantning.