Konferencens 4 temamøder gennemføres både onsdag og torsdag, så man som deltager kan deltage i 2 af temamøderne. Disse vælges i forbindelse med tilmeldingen.

Herunder kan du læse en kort beskrivelse af temamøderne. For temamøde 1, 2 og 3 er der efter den korte beskrivelse link til en lang og mere udførlig beskrivelse.
TEMAMØDE #1: DET GODE LIV (med bus)
På turen besøger vi følgende steder:
Kjeld Abels Kvarter -Læring og nyt liv
Vi tænker nye boligformer og nyt læringsmiljø samt grønne strøg til omdannelsen. Inspirationen kommer fra BO01.
Rønnevangsstrøget – En grøn forbindelse
Vandhave, legestrøg, skater og bokseområde, samt et fælled med agility og frugttræer
Selsmosen – Vandleg
Se hvordan man har imødegået oversvømmede kældre med vandkanoner, tømmerflåder, springvand og andre vandudfordringer
Røjlegrøften Naturpark – Der er penge i jord
Hør og se om hvordan man i kommunen har brugt indtægten fra anlæggelse af støjvolden til at skabe et rekreativt naturområde.

KLIK HER FOR AT LÆSE MERE OM TEMAMØDE 1: Den udvidede version

TEMAMØDE #2: PÅ KANTEN (På cykel, der stille til rådighed)

På turen besøger vi følgende steder:
Høje-Taastrup C – Hvordan skaber man liv i en død by
Ambitiøs byfortætning, hvor de centrale dele af Høje-Taastrup skal omdannes til en mere sammenhængende og aktiv bydel.
Gregersens kvarter – Fra Ghetto to Go To
Vi ser ”Drøn på skolegården” projekt om hvordan uderummet bruges til aktiv læring og hvilke elementer der kommer i den nye Kvarterspark.
Verdens 5. største vandland
Kan en ferieby og et vandland udvikles i et naturområde med nytænkning og hensyn til §3 områder.

KLIK HER FOR AT LÆSE MERE OM TEMAMØDE 2: Den udvidede version

TEMAMØDE #3: DEN NYE BY (med bus)

På turen besøger vi følgende steder:
Kulturparken – Industrikulturarvens historie
Kulturparken iscenesætter og formidler byens identitet og kulturarv på en anden måde end et bymusæum.
Nærheden – Tæt på det hele
Nærheden skal være et bud på fremtidens forstad med plads til 3.000 boliger og en kommende ny skole.

KLIK HER FOR AT LÆSE MERE OM TEMAMØDE 3: Den udvidede version

TEMAMØDE #4: REGNBEDE, PLANTER OG PERMEABLE BELÆGNINGER: HVORDAN VED VI AT KLIMATILPASNINGSLØSNINGERNEVIRKER?

Workshop på Teknologisk
Teknologisk er sekretariat for klimasamarbejdet ”Vand i Byer”. Vi besøger klimatilpasningslaboratoriet, hvor vi bl.a. ser på regnbede og valg af planter til regnbede. Vi besøger også Betonlab, hvor vi hører om permeable belægninger og vandveje.