Tre finalister dyster om Dansk Landskabspris 2017

Lindevangsparken, Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus og Vestre Fjordpark er finalister til Dansk Landskabspris 2017. 25. oktober overdrager kulturminister Mette Bock (LA) Dansk Landskabspris 2017 på 70.000 kroner til vinderprojektet ved et prisuddelingsarrangement på Nationalmuseet.

BEMÆRK: Tilmelding via Billetto senest den 18. oktober kl. 12. Bemærk at der er begrænset antal pladser, så det er efter først til mølle princippet.

En levende bypark, en urban forplads og en multifunktionel fjordpark. Juryen for Dansk Landsskabspris 2017 har nu udvalgt Lindevangsparken, Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus og Vestre Fjordpark som de tre finalister, der dyster om Dansk Landskabspris 2017.

Juryen glæder sig over, at de tre finalister hver især bidrager til deres lokalområder, særligt i form af social merværdi, der kommer borgerne til gode. Derudover glæder juryen sig over, at der indgår miljømæssige tiltag som eksempelvis LAR-løsninger (Lokal afledning af regnvand) i alle tre projekter. Resultatet er tre finalister, der alle på forskellig vis adresserer bæredygtighed, og juryen ser de tre projekter som ligeværdige kandidater til at vinde Dansk Landskabspris 2017.

Inspirerende og holdbare byrum

Jurymedlem Bo Holm-Nielsen, landskabsarkitekt MDL og partner i ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, udtaler om årets finalister: “I år har vi haft ekstraordinært mange indstillinger til Dansk Landskabspris. Det vidner om, at landskabsarkitekturen er ved at genvinde momentum i byggebranchen. I juryen har vi haft travlt med at besøge de mange spændende sites, der både i skala og lokation har stor spredning. De 3 nominerede projekter, Lindevangsparken, Forpladsen i Nordvest og Vestre Fjordpark, er alle flotte eksempler på nyere dansk landskabsarkitektur. De afspejler alle inspirerende og holdbare byrum, der er skabt i dialog med slutbrugerne, samtidig med at funktionelle krav til LAR, drift, anlægsøkonomi og æstetik går flot hånd i hånd.”

 Juryens motivationer

Juryen motiverer Lindevangsparken som finalist med blandt andet disse ord: ”Lindevangsparkens projekt kan med sit indhold om at skabe fornyelse, at øge muligheden for bevægelse og at imødekomme klimaændringer stilles lige med lignende nutidige park- og byrumsrenoveringer: projektet skiller sig dog alligevel ud ved at bevare den for lokalområdet genkendelige struktur og det plantemæssigt værdifulde i det oprindelige anlæg”.

Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus er blandt andet udvalgt fordi ”den på fineste vis er et multifunktionelt byrum, der både rummer opholdsmuligheder og aktivitetsområder og er et moderne anlæg, der slår på klassiske dyder.”

Endelig motiverer juryen udvælgelsen af Vestre Fjordpark som finalist med ”at der er skabt en solid og multifunktionel platform for aktivt udeliv. Brugernes behov for at være aktive sammen i naturen understøttes forbilledligt – med enkle og solide virkemidler.”

 Kulturminister kårer vinderen på Nationalmuseet

De tre finalister præsenteres ved et prisuddelingsarrangement d. 25. oktober på Nationalmuseet, hvor kulturminister Mette Bock (LA) overdrager Dansk Landskabspris på 70.000 kroner til vinderprojektet, mens de to andre finalister får hædrende omtale. I forbindelse med prisoverrækkelsen er der paneldebat om ”Nyt liv til offentlige by- og landskabsmiljøer”, med Jon Stephensen, teaterdirektør Avenue-T og arkitekt, som en af paneldeltagerne. Ane Cortzen, kulturchef for Kähler, arkitekt og grafisk designer, er konferencier til prisuddelingen.

 

FAKTA – DANSK LANDSKABSPRIS 2017

Dansk Landskabspris uddeles af Park og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter, der også er sekretariat for Dansk Landskabspris. I 2017 er det 8. gang at prisen uddeles, og Dansk Landskabspris 2017 hædrer landskabs­arkitektoniske værker eller personer, hvis projekter tjener som inspiration for den overordnede udvikling af landskabsfaget.

 

Om de tre finalister

Vestre Fjordpark Bygherre: Aalborg Kommune Helhedsplan Landskabsarkitekt: LIW Planning / Arkitekt: Force4 Architects A/S / Ingeniør: DHI ved Karsten Mangor. Projektering og udbud GHB Landskab A/S / Arkitekt: Adept / Ingeniør: Orbicon og Noras / Areal: 16,5 ha / Indviet juni 2017 / Samlet projekt-økonomi: 72,8 mio. kroner.

Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus Bygherre: Københavns Kommune Landskabsarkitekt: Schønherr / Bygningsarkitekt: COBE / Ingeniør: Grontmij / Entreprenør: Malmos A/S / Areal: 2000 m2 / Indviet 2014 / Anlægsum for landskab: 5.8 mio. kroner.

Lindevangsparken Bygherre: Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Vandforsyning. Projektet er støttet af Vand+ Totalrådgiver: Niros A/S / Landskabsrådgivning: Marianne Levinsen Landskab / Areal: 21.000 m2 / Indviet: 2015 / Anlægsum: 33 mio. kroner.

 

Prisjuryen

Prisjuryen består af én repræsentant fra de tre organisationer samt to uvildige repræsentanter. Juryen for Dansk Landskabspris 2017 er:

Steen Himmer, Gentofte Kommune, landskabsarkitekt – repræsentant for Park og Naturforvalterne

 

Knud W. Ø. Larsen, KWØL Landskab, landskabsarkitekt MDL. MAA – repræsentant for Danske Arkitektvirksomheder

Bo Holm-Nielsen, ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, landskabsarkitekt MDL – repræsentant for Danske Landskabsarkitekter

Ane Cortzen, kulturchef for Kähler, arkitekt og grafisk designer – uvildig repræsentant

Laura Stamer, arkitekt og arkitekturfotograf – uvildig repræsentant