“Vejbeds’-workshop den 22. 10 i Odense – gratis

Kom til ’vejbeds’-workshop den 22. okt.  i Odense og bliv klogere på etablering, drift og biodiversitet i den grønne del af det ofte anvendte LAR-element. Deltagelse er gratis.  Har du interesse for nogen af nedenstående spørgsmål, vil workshoppen den 22. okt. være noget for dig:

• Hvordan vælges og sammensættes en velfungerende beplantning i ’vejbede’?
• Hvordan kan bedene efterfølgende driftes? Med fokus på elementer som lav drift og biodiversitet.
• Hvordan skabes ’vejbede’ der opleves rekreativt af borgerne?
• Hvordan kan ’vejbede’ være en mulighed for at understøtte biodiversitet i byer?

Baggrund

I forbindelse med etablering og drift af vejbede har den grønne del af elementet skabt stor usikkerhed. Der har i den grønne branche være stor tvivl om hvilke planter kan anvendes i dette miljø og hvordan bør beplantningen sammensættes, sådan at bedene kan driftes ekstensivt. Der har samtidigt været et stort ønske om at ’vejbedene’ udover deres tekniske funktion kunne bidrage positivt til udvikling af den grønne by ved f.eks.at fremstå som rekreative elementer og bidrage til bynaturen ved at understøtte den lokale biodiversitet.

For at imødegå dette vidensbehov blev der derfor iværksat et 2 års forsknings projekt med titlen: ’LAR – optimering af driftsøkonomi, biodiversitet og rekreativ merværdi via plantevalg i vejbede’, hvor der blev arbejdet aktivt med netop disse problemstillinger. Workshoppen den 22 okt. er vigtigt output fra dette arbejde og her udover det konkrete arbejde med beplantning blive formidlet viden og resultater fra projektet.

Læs mere om workshoppen