Park- og Naturforvalterne: Vintermøde 2024 19. marts i Odense, Nordatlantisk Hus

Pris for medlemmer af Park- og Naturforvalterne 995 kr. + moms med fuld forplejning.
Medlemskabet af Park- og Naturforvalterne er personligt, der findes ikke kommunemedlemskaber o.a.
Pris for ikke-medlemmer 2.250 kr. + moms.

Gå direkte til tilmelding

Den grønne branche rider i øjeblikket på en ’bølge’ skabt af behovet for klimatilpasning af vores byer, øget opmærksomhed på klima- og biodiversitetskrise og EU-krav om bæredygtighedsrapportering, som også omfatter biodiversitet som parameter. Tilsammen giver disse udfordringer den grønne branche en ’brændende platform’, men de stiller også nye krav til branchens aktører og måden, vi som fagfolk udøver vores faglighed på.

Èn af de tydelige forandringer vi ser i byens landskaber, er mere komplekse og dynamiske plantesammensætninger, som har naturen som forbillede. Disse plantningers pleje og udvikling stiller nye krav til de beskrivelsesværktøjer, som branchen benytter sig af. Samtidig opstår nye forventninger til dokumentation af effekten af plantninger og arbejdsmetoder. Alt i alt kalder dette på en diskussion om, hvordan vi fremadrettet definerer og sikrer kvalitet i det grønne arbejde.

Mange steder i landet er fagfolk i gang med at forbedre de gamle værktøjer eller udvikle nye, som bedre passer til dagens udfordringer. På årets vintermøde inviterer vi branchens aktører til at hjælpe med at afprøve og bidrage til den fortsatte udvikling af disse værktøjer.

På vintermødet ser vi fx nærmere på værktøjer som

  • Bio- eller begrønningsfaktor
  • Lister over indsatser anbefalet til ’vild bynatur’
  • Certificering af landskaber og byområder
  • Kvalitetsbeskrivelser med angivelse af ’bioaftryk’.

Vi deler idéer, inspiration og viden om, hvordan ’mere og bedre bynatur’ kan konkretiseres og beskrives med henblik på at indarbejde dette i planer, projekter og kontrakter.

  • Start med kaffe/brød 9:00 og programstart 9:30 – slutter 16.00

Program

Vintermødet bliver afholdt som en blanding af inspirationsoplæg og workshops, så vi får mulighed for at udvikle på idéer og værktøjer i fællesskab. Kom og deltag i arbejdet – og få nye input til forvaltning af byernes grønne områder.

9.00-9.30 TJEK IND OG MORGENKAFFE

Frokost fra 12:00 til 13:00

 

9.30 VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS TEMA

v/ Jon Pape, formand for Park- og Naturforvalterne, tidl. vicedirektør, Københavns Kommune.

 

NYE REDSKABER TIL KVALITET OG EFFEKTIVITET

Om teorien og mulighederne i det offentlige-private samarbejde, partnerskabsbaseret kontraktsamarbejde og reflektioner om kvalitet og effektivitet.

Code-of-conduct specialist, Ph.d. Christian Lindholst, Aalborg Forsyning

 

EN NY RETNING MED DYNAMISKE DRIFTSPLANER I DANMARKS VILDESTE KOMMUNE

I Vordingborg Kommune har man arbejdet med ”Dynamisk Driftsplan” og konceptet ”lad naturen råde” i et par år. Vi hører om formålet, erfaringerne, principper for grøn drift, borgerinddragelsen, den politiske forankring og udvikling/uddannelse i medarbejdergruppen. Og så hører vi om Danmarks Vildeste Kommune og om biodiversitetsfremme i praksis.

Afdelingsleder Anja Hemmingsen, Vordingborg kommune

DYNAMISK SAMARBEJDE MELLEM OFFENTLIGE UDBYDERE OG PRIVATE LEVERANDØRER

Med nøglebegreber som åbenhed, tillid, nøjsomhed og nysgerrighed får vi input til hvordan nye samarbejds-, udbuds, og afregningsformer kan vise vejen i til at fokusere på at skabe værdi for borgere, at fremme biodiversitet og nedbringe CO2 udslip.

Tilbudschef StigHvelplund, OK Nygaard

DGNB-CERTIFICERING OG BIODIVERSITET

DGNB-certificering integrerer biodiversitet ved at vurdere bygningers påvirkning på naturen. Kriterier som grønne områder, bevarelse af eksisterende flora og fauna samt bæredygtig arealanvendelse vejes nøje. Dette fremmer ansvarlig udvikling og bevaring af økosystemer, hvilket er afgørende for en holistisk og miljøbevidst tilgang i byggeprojekter. Vi får en introduktion til arbejdet med DGNB.

Teknisk konsulent, cand.arch. Charlotte Falstrup, Rådet for Bæredygtigt Byggeri

VÆRKTØJ TIL BIODIVERSITETSSCORE

Anlægsgartnerfirmaet Gottlieb har sat fokus på bæredygtigheden og har udviklet en praksis og et værktøj til at arbejde med biodiversitetsscore. Vi får en introduktion med fokus på, hvordan værktøjet bruges i dialogen med kunder

Chef for Grøn Omstilling Daniel Fevre Kronskov, Anlægsgartner Gottlieb A/S

FOKUS PÅ BORGERSAMRBEJDER OG FREMME AF BIODIVERSITET I DRIFTEN

Landskabsforvalter Mikael Krongaard Grejsen og skov- og naturtekniker Niels Mikkelsen, begge Vordingborg Kommune

SAMSPIL MELLEM BIODIVERSITET, KVALITETSBESKRIVELSER OG DRIFT

Det tværfaglige samarbejde mellem biolog, parkforvalter og driftsleder har forankret arbejdet med biologisk mangfoldighed i Park & Vejs kortgrundlag, kvalitetsbeskrivelser og arbejdsruter. Vi får et oplæg med fokus på kommunens vejrabatter og grønne områder.

Driftsleder Asbjørn Nyholt og parkforvalter og landskabsarkitekt Cecilie Holmstrøm, Vej- og Park, Kerteminde

PROGRAM SLUTTER 16:00

Pris for medlemmer af Park- og Naturforvalterne kun 995 kr. + moms. med fuld forplejning

Medlemskabet af Park- og Naturforvalterne er personligt, der findes ikke kommunemedlemskaber o.a.
Pris for ikke-medlemmer 2.250 kr. + moms.

Gå direkte til tilmelding