Vintermøde i Odense: Landskabsarkitekt i en forsyningsvirksomhed

Landskabsarkitekt i en forsyningsvirksomhed. Lærke Kit Sangill arbejder i Vand Center Syd i Odense, bl.a. med de grønne elementer i klimatilpasningsprojekter.

Landskabsarkitekt i en forsyningsvirksomhed. Lærke Kit Sangill arbejder i Vand Center Syd i Odense, bl.a. med de grønne elementer i klimatilpasningsprojekter. Hør Lærkes indlæg på Vintermødet.

Regnvandshåndtering og klimatilpasning er på dagsordenen i kommunerne og det kræver samarbejde mellem mange fagområder. Hvordan gøres det i praksis, og hvordan med plantevalg og drift af regnvandsbede. På Park- og Naturforvalternes vintermøde kan du bl.a. høre om erfaringerne fra Odense.

Det er ikke alle forsyningsvirksomheder, der har en landskabsarkitekt ansat. Men Vandcenter Syd i Odense har! Her arbejder landskabsarkitekt – og medlem af Park- og Naturforvalterne – Lærke Kit Sangill. Arbejdsområdet er bl.a. klimatilpasning og arbejdet med at sikre, at klimaprojekterne også har elementer, der bidrager til en grønnere og mere attraktiv by.
– Min opgave er bl.a. at udarbejde skitser og oplæg til projekter som både kan være udgangspunkt for udbud og sikring af, at de tekniske løsninger også fungerer som grønne biotoper, fortæller Lærke Kit Sangill. Gevinsten er en mere kvalificeret dialog med rådgivere og entreprenører om de grønne og landskabelige elementer, vurderer Lærke Kit Sangill.
Når forsyningsvirksomheden har landskabs-kompetencerne in-house, så giver dette måske en anden type af projekter, baner vejen for flere eksperimenter med brug af de grønne elementer og giver mulighed for en vindensindsamling, der nemt går tabt, hvis alt lægges ud til rådgiver.

Grønne projekter i gråzone
Klimatilpasningsprojekterne er dog på mange måder stadig en udfordring, hvor ansvaret er delt mellem forsyningen og den kommunale myndighed og ofte er der også stærke beboer- og erhvervsinteresser i spil.
– Når jeg taler med kollegaer rundt i landet, så hører jeg, at koordinering og prioritering i klimaprojekterne stadig er en udfordring. Der er delt ansvar og i nogle tilfælde også en gråzone, hvor juraen er uspecifik eller svært kompatibelt med et projekt, hvor regnvandssystemer er placeret på overfladen. Det kan gøre det vanskeligt at realisere det vi gerne vil. Konkret kan der fx være forskellige opfattelser af vægtningen mellem trafikelementer og klimatilpasning, fx i form af vejbede, siger Lærke Kit Sangill, der er oplægsholder på vintermødet. I oplægget rundes og de spændende erfaringer fra Odenses projekt Klimaklar i Skibhus.

Læs mere om program og tilmelding til vintermødet