Vores parkers værdi kan konkurrere med byggeri

“Der findes ikke en markedsværdi for natur, som der gør for eksempelvis lejligheder, parkeringspladser eller en liter mælk – og da planlægning af vores byer er rodfæstet i økonomisk prioritering, taber naturen alt for ofte kampen om kvadratmeterne i byen. 
En økonomisk model kan imidlertid beregne værdien af – og dermed prissætte – natur.
Vores grønne områder kan være svære at værdisætte i kroner og øre, men flere forskere lægger op til at beslutningstagere inddrager økonomisk modeller for natur. Modellens udregninger viser, at den økonomiske værdi af grønne områder er stor – så stor at den kan konkurrere med værdien af lejlighedsbyggeri og lignende arealanvendelser”.

– Green Cities har udgivet en artikel baseret på et interview med Toke Emil Panduro, seniorforsker på Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.

Læs hele artiklen her