Woods go urban – ny bog om erfaringer fra landskabslaboratorier

En ny bog giver solid viden og masser af inspiration til, hvordan man kan arbejde med skove og skovrejsning, hvor produktion, biodiversitet og æstetik beriger hinanden og gør alle udviklingsfaser meningsfulde.

Med tanke på at skoven og skovrejsning er i fokus politisk, i samfundet, i landskabet, fremtidens klimatilpassede bymiljø og dermed også på tværs af grønne fagfolks arbejde, er der god grund til at eksperimentere, og dele erfaringer. Og det er lige præcis det bogen gør.

Med afsæt i fire årtiers 1:1 eksperimenter og praktiske erfaringer fra skovrejsningerne der indgår i landskabslaboratoriet ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp og de to søskende laboratorier i Snogeholm, nord for Ystad og Sletten i Holstebro, udfoldes skovens dynamiske arkitektur i tid or rum. Skov står ikke i modsætning til parker og andre former for natur og grønne områder. Typologier ophæves bevidst i søgen efter svar på det presserende spørgsmål, hvad skov kan betyde og dermed blive til i fremtidens byer og landskaber?

Woods go urban – tree landscape laboratories in Scandinavia er skrevet av 14 landskabsarkitekter og landskabsingeniører med rødder i Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrig og Tjekkiet. Alle har været involveret i landskabslaboratorierne gennem mange år, deriblandt Anders Busse Nielsen, tidligere professor i landskabsarkitektures planteanvendelse og urban forestry ved Københavns Universitet, Stefan Darlan Boris, lektor ved Arkitektskolen Aarhus og grundlæggeren af landskabslaboratorierne, Roland Gustavsson professor emeritus i planteanvendelse ved Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.

Læs et uddrag af bogen her