KONFERENCE 27. OKTOBER 2022 PÅ FREDERIKSBERG

I samarbejde mellem Park- og Naturforvalterne, Københavns Universitet og Dansk Byplanlaboratorium

Find hele programmet her

Find tilmeldingen her

Bæredygtighed i Hovedstadsområdet
Fingerplanen runder 75 år i år. Vi inviterer i den anledning til debat om, hvordan vi fortsat kan udvikle planen som en ramme for bæredygtig udvikling i Hovedstadsområdet. Vigtige dagsordner som energiforsyning, fødevareforsyning og biodiversitetskrise skal løftes i vores nærområder. Det skaber problemer i en tid, hvor der i forvejen er kamp om pladsen og konflikter mellem grønne interesser, beboere, erhverv og planmyndigheder.

Fingerplanen har i hele sin levetid bidraget til at styre byvæksten og sikret, at der har været forskel på land og by. Byvækst og transport har generelt været organiseret i planens fingre, og mellemrummene – de grønne kiler – har givet Hovedstadens indbyggere let adgang til natur og grønne områder. Den grundlæggende ide i Fingerplanen er imidlertid udfordret bl.a. på grund af stor efterspørgsel på byggemuligheder og manglende koordination mellem kommuner og stat.

Målet med konferencen er at debattere Fingerplanens principper og hvordan vi kan få en helhedsorienteret planlægning og kan blive en ramme for bæredygtighed i bred forstand, rumme ønsker til arealanvendelse og bidrage til at løse de mange konflikter mellem arealanvendelser. Og så fejrer vi selvfølgelig, at Fingerplanen runder 75 år.

Temaer:

  • Bæredygtighed i Fingerplanens område Energi og fødevarer i nærområderne!
  • Mobilitet Attraktive og effektive transportformer på kryds og tværs i området!
  • Natur og biodiversitet Rekreative muligheder, sundhed og økosystem-tjenester!
  • Bolig- og erhvervsudbygning Fortætning eller nye landvindinger!

Det detaljerede program er under udarbejdelse.

Konferencen arrangeres i et samarbejde med Københavns Universitet, Park- og Naturforvalterne og Dansk Byplanlaboratorium

Konferencen finder sted i festsalen på IGN, Københavns Universitet på Frederiksberg

Pris

1.300 kr og rabatpris til medlemmer af Park- og Naturforvalterne og bidragsydere til Dansk Byplanlaboratorium på 975 kr.

Find hele programmet her

Find tilmeldingen her