Vintermøde 2022

Natur i byen – nyskabelse eller fatamorgana ? – Æstetik, effekt og udfordringer i driften

 

KLIK HER – SE DET FULDE PROGRAM – KLIK HER

15.marts 2022 i København

STED: IDA Konferencecenter, Kalvebod Brygge 31, 1560 København

GÅ DIREKTE TIL TILMELDING HER

Naturen – det billige skidt – er på dagsordenen! Folk går i den, taler om den og den skal have bedre plads i byen … eller i hvert fald skal der ikke blive mindre af den. Naturen i byen skaber værdi – både økonomisk, rekreativt og sundhedsmæssigt. Og så kan bynaturen bidrage til at tilpasse byen til fremtidens klima og sikre biodiversiteten. Fortællingen er stærk, så valget kan vel ikke være så svært? På Park- og naturforvalternes Vintermøde 2022 graver vi spadestikket dybere i bynaturen og asfalten, og prøver at finde ud af, hvad bynatur i virkeligheden er, hvad den reelt kan bidrage med og ikke mindst, hvordan vender mere bynatur op og ned på driften rundt omkring i kommunerne.

Et formål med Vintermødet er, at du som deltager bliver rustet til at formidle og debattere begreberne med interesserede borgere og politikere som skal lave prioriteringerne på det grønne område.

Med dette afsæt forsøger vi at komme tættere på en teoretisk og praktisk forståelse af, hvad bynatur er, med nedenstående 3 vinkler på emnet.

A. Bynatur – EFFEKT

Giver det mening, at vi “anlægger natur” i byen i forhold til den effekt vi kan få? Hvordan kan det måles og skal det måles i feltet mellem biodiversitet, økosystemtjenester og økonomisk værdi – villigheden til at betale mere, når der er grønt i byen?  Eller er det centrale signalet om vigtigheden af naturen i byen?2.

B. Bynatur – UDTRYK

Hvordan er bynaturen med til at skabe byen og den måde det hele ser ud, så stederne i byen er smukke og rare at opholde sig i for de, der bor i byen og besøger den? Hvad er de forskellige opfattelser af, hvad smukt og rart er? Og hvordan balancerer forvalterne i spændet mellem udtrykket, æstetikken, funktionen og alt det praktiske.

C. Bynatur – ØKONOMI OG DRIFT  

Vild med vilje, Danmarks vildeste kommune m.m. Koncepterne der indrammer bynaturen er der flere af. Bynaturen – hvis den er helt vild – deler også vandene, for det er måske på bekostning af en klassisk og nydelig bypark med plæner, buske og bede. Bynaturen skaber også forventninger om, at det hele bliver billigere, for sådan noget natur passer jo sig selv.

God pris, god forplejning og tæt ved offentlig transport!

På Vintermødet kan du bl.a. høre følgende oplægsholdere:

Lidt vildere natur i praksis

Afdelingschef Jacob Wiinblad, NaturByg

Hvordan kommer vi fra visioner og målsætninger om biodiversitet og bynatur til anlæg, operationel drift og pleje, der øger naturindholdet i grønne områder, parker og skove. Vi får et bud på, hvordan udbud og driftsaftaler kan gøre en forskel og hvordan man kan måle indsatsen på andre parametre end de traditionelle på det grønne område. Og ideer til, hvordan driftsorganisationerne kan arbejde med naturforståelsen og kulturen, der i årtier har haft fokus på klippede plæner, vintertjeneste og frekvenser for tømning af skraldespande.

København Grøn By: På vej mod 2025

Arkitekt Henriette Berggreen Nguessan, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Naturen skal flettes ind i byen, hver gang der er mulighed for det og der skal være flere små pletter af levende grønt og blåt. Sådan lyder målsætningen i Københavns Kommunes strategi ”Bynatur i København” frem mod 2025. Men hvordan er erfaringerne med at formulere de overordnede målsætninger og planer for bynatur og biodiversitet og – ikke mindst – at realisere dem i praksis? Og hvordan er de medarbejdere, der er ansvarlige for driften inddraget?

Søndervold – Fredericia

Landskabsarkitekt og plantespecialist Thomas Vejsnæs, SLA

Søndervold er Fredericias nye naturpark, der er designet med fokus på biodiversitet og med udgangspunkt i den lokale natur. Vi får indblik i tankerne bag designet, udførelsen og den videre drift af parken.

TagTomat – mad og biodiversitet i byen

Bybonde og arkitekt Mads Boserup Lauritsen, TagTomat

Fødevareproduktion i byen er en realitet! TagTomat har et bud på, hvordan det kan ske uden, at produktionen er på bekostning af natur, klima og kvalitet.

Blå byudvikling – hvordan får vi havet med i udviklingen af byen?

CEO Rasmus Vincentz, Habitats ApS

I disse år sker der mange omdannelser af havne og kystområder fra industri, fiskeflåder og godstransport til udviklingsområder med boliger og erhverv. I den forbindelse er der gode mulighed for at genskabe og styrke den blå biodiversitet og livskvaliteten for de planter, fisk og mennesker, der i fremtiden også kan leve i disse områder. Men hvordan får vi havet med i byens udvikling, og hvad vil vi egentlig med biodiversitet i byen?

Og vi laver Dagens Manifest med de vigtigste erfaringer og udsagn fra dagen?

Opdateres løbende

Det får du ud af mødet:

  • Styr på begreberne i arbejdet med bynatur
  • Inspiration til at formidle og debattere bynatur med borgere og beslutningstagere
  • Forståelse for økonomi og ressourcer i arbejdet med bynatur

Vintermødet er også opvarmning til Danske Parkdage 2022 på Lolland, hvor vintermødets tema – blandt andre temaer – udfoldes yderligere.

Det detaljerede program er på trapperne.

 

Målgruppe: Park- og naturforvaltere, ”grønne” fagfolk m.fl.

Sted: København

Dato: 15. marts 2022

Tilmeldingsfrist følger

Find tilmelding her

KLIK HER – SE DET FULDE PROGRAM – KLIK HER

Pris for medlemmer af Park- og Naturforvalterne 950 kr. + moms.

HUSK AT KLIKKE I BOX VED TILMELDING, HVIS DU ER MEDLEM

Medlemskabet af Park- og Naturforvalterne er personligt, der findes ikke kommunemedlemskaber o.a.

 

Pris for ikke-medlemmer 1.950 kr. + moms.